• 23 en 24 april: zeggenschapscongres ACV

  Lees meer
  ACV Banner algemeen congres
 • Doe mee!

  Lees meer
  Petitie Neen aan de indexsprong
 • Dienstverlening op jouw maat

  Het ACV bij jou in de buurt: de dienstencentra. Of lekker vanuit je luie stoel: e-services.

  Lees meer
  Jonge vrouw-720-220
 • ACV-folders en brochures

  Lees meer
  Brochures ACV
 • Jouw website!

  www.acv-militanten.be is the place to be voor onze 80.000 vakbondsafgevaardigden.

  Lees meer
  Militant ACV
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie ACV laat van zich horen

Meer nieuws
2015-03-26 Discriminatie op de arbeidsmarkt
Het debat over discriminatie op de arbeidsmarkt laait weer op. “Het probleem is dan ook enorm”, stelt Stefaan Peirsman van de diversiteits- en migratiewerking van het ACV vast.  ”Terecht is er nu veel aandacht voor de discriminatie van mensen met een migratieachtergrond. Maar ook bijvoorbeeld oudere werknemers en mensen met een arbeidshandicap krijgen vaak af te rekenen met deze problemen. We moeten ook heel concrete maatregelen nemen.” 
Lees meer
ACV 2015-03-26 Vlaamse begrotingscontrole
Morgen komt de Hoge Raad van Financiën met zijn begrotingsadvies. Daarna start de Vlaamse begrotingscontrole. Geen gemakkelijke oefening. De Vlaamse vakbonden willen niet dat de factuur opnieuw doorgeschoven wordt naar werknemers en gezinnen. Inspanningen moeten rechtvaardig verdeeld worden. Daarom moet de Vlaamse regering nu meer dan ooit  inzetten op rechtvaardige fiscaliteit. 
Lees meer
ACV 2015-03-23 Pensioen op 67 is geen oplossing
Hoewel de regering zich ertoe verbonden had om met de sociale partners overleg te organiseren over de pensioenen in de privé- en de openbare sector, wil de regering niet dat het nog op te richten Pensioencomité standpunt inneemt over het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67. De regering kiest ervoor het pensioendossier op te hakken. In gemeenschappelijk front zullen de vakbonden zich verzetten tegen de optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Niet voor hun plezier of omdat ze principieel tegen een pensioenhervorming gekant zouden zijn, maar omdat die hervorming sociaal onrechtvaardig is en economisch absurd. 
Lees meer
150320 Griekenland
De politieke aardverschuiving in Griekenland is een kans voor dit door de crisis zwaar getroffen land, maar ook voor het grondig evalueren en corrigeren van het economische en sociale beleid van de EU. De democratie op EU-niveau moet worden versterkt. Geen bezuinigingsdictaten, maar democratische initiatieven van onderaf voor een economische wederopbouw en meer sociale rechtvaardigheid. Deze initiatieven moeten worden ondersteund in het belang van de Griekse bevolking. De politieke omslag in Griekenland moet ook een kans voor een democratisch en sociaal Europa zijn! Teken de petitie.
Lees meer
WSF Logo Forum Tunis 2015
Het Wereld Sociaal Forum is een plaats waar de mondiale sociale bewegingen elkaar ontmoeten, gemeenschappelijke campagnes en actiekalenders afspreken en debatteren over hoe je de wereld in progressieve zin kan veranderen. Het Wereld Economisch Forum brengt jaarlijks sleutelfiguren van de internationale economische wereld samen voor discussie en informatie-uitwisseling. Van 24 tot 28 maart is Tunis gaststad. Met als thema ‘Waardigheid en rechten’. Via site en facebook brengt de ACV-delegatie verslag uit. 
Lees meer
Meer nieuws

"De strijd is nog niet gestreden". Dat was de centrale boodschap op de militantenmeeting van 11 maart. Het gemeenschappelijk vakbondsfront protesteerde tegen het asociale beleid van de regering Michel. Onder meer tegen de indexsprong en voor een rechtvaardige fiscaliteit. Nieuwe acties zijn in de maak. Volgende week is er een meeting van de vakbonden die de openbare diensten vertegenwoordigen, 29 maart steunen de vakbonden de parade van Hart boven Hard. De week voor Pasen zullen provinciale acties op touw worden gezet.
Bekijk de video- en fotoreportage én vergeet niet om de petitie te ondertekenen.
Lees meer
Miniatuur Cover ACV-brochure tijdkrediet en landingsbanen in de privésector 2013
In deze brochure wordt het stelsel van tijdkrediet en landingsbanen in de privésector in details uitgelegd. Met daarbij ook een overzicht van alle uitkeringen en premies waar je recht op hebt. Ook de voorwaarden en procedures om thematische verloven op te nemen zoals ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof komen er in aan bod. Aangevuld met een aparte pdf met meer info over de nieuwe afspraken rond de RVA-vergoeding vanaf 1 januari 2015.
Lees meer

Werkhervatting na lange afwezigheid?


Werkhervatting na langdurige afwezigheid. Het is meestal niet gemakkelijk. Help arbeidsongeschikten terug in het zadel. Lees op www.teruginhetzadel.be wat je als vakbondsafgevaardigde voor langdurig arbeidsongeschikte leden kan doen en welke re-integratiemaatregelen allemaal bestaan.
Lees ook meer over de werking van ACV-diversiteit elders op deze site.
Geen werk als schoolverlater
Niet iedereen vindt direct een job na de school- of studiecarrière. Als je geen job hebt, heb je toch recht op een inkomen. Na het doorlopen van een beroepsinschakelingstijd (vroegere wachttijd) en twee positieve evaluaties van je zoekgedrag naar werk heb je recht op een inschakelingsuitkering. Maar let op. Een inschakelingsuitkering wordt toegekend voor een periode van 36 maanden (3 jaar), gekoppeld aan controles van de RVA naar het actief zoekgedrag. Op het einde van die periode van drie jaar verlies je de inschakelingsuitkering. Vanaf 1 januari 2015 kan je uitgesloten worden van een inschakelingsuitkering.
Lees meer

ACV-verslag: Wereld Sociaal Forum in Tunis Ruim 40 ACV-ers nemen deel aan het WSF. Lees de verslagen via deze website en facebook.

Meer nieuws
WSF Tunis 2015 workshop terrorisme
Het ACV heeft 25 maart 2015 de bijeenkomst van de Arabische vakbonden bijgewoond over het terrorisme.De vakbonden veroordelen scherp het terrorisme en het gebruik van geweld op onschuldige mensen om politieke macht te verwerven. Terrorisme kan je niet alleen aanpakken met meer politie en militairen. Essentieel is radicalisering te voorkomen.
Lees meer
WSF Forum Tunis 2015 parade
De 40-koppige ACV-delegatie stapten mee op met de grote parade. Een andere wereld is mogelijk, 'un autre monde est possible' staat er op de T-shirts. En op de gezichten van de Tunesiërs die met ons meelopen. Meedoen aan deze parade betekent dat we als solidaire vakbond onze steun met de Tunesische bevolking tonen in woord en gebaar. Bekijk ook de fotoreportage. 
Lees meer
Kacem Afia
Mr Daniel Soil,delegatiehoofd van de vertegenwoordiging van de Waalse & Brusselse gemeenschap vindt dat Tunesië wel een grotendeels geslaagd voorbeeld kan genoemd wordt op vlak van democratisering. Waar het schoentje wringt, is op het vlak van de sociale verzuchtingen van de bevolking. Daar wordt weinig of geen vooruitgang geboekt. Integendeel: de werkloosheid, bijzonder onder de jongeren, is zelfs nog toegenomen. Ook Kacem, adjunct algemeen secretaris van UGTT Tunesië, voornaamste vakbond in Tunesië en partner van ACV kan zich terugvinden in dit verhaal, maar hij legt toch ook de nadruk op de belangrijke verworvenheden op vlak van inspraak en zeggenschap. Men is hoopvol.
Lees meer
WSF Tunis 2015 ACV-delegatie
De ACV-delegatie is veilig aangekomen in Tunis. De stad die vorige week werd opgeschrikt door een vreselijk brute terroristische aanslag. Het Wereld Sociaal Forum  gaat voor de 2de keer op rij door in Tunis. De organisatoren hebben een bewuste keuze gemaakt van steun aan de democratiseringsbeweging in de Arabische wereld. Want die is in 2015 meer dan ooit broodnodig.
Lees meer
Meer nieuws
Miniatuur Hart boven hard - 29 maart 2015
Op zondag 29 maart trekt een feestelijke stoet van Hart  boven hard door de Brusselse straten. Ook het ACV stapt enthousiast mee op. Met de Grote Parade willen we ons samen met duizenden andere burgers en organisaties verzetten tegen de besparingen van de Vlaamse en de Belgische regering. De aanpak van de regeringen getuigt van een al te economische kijk op onze samenleving. Er is geen alternatief? Er is wél een alternatief!
Lees meer

Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de Regering een indexsprong. Maak duidelijk dat de vakbonden ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. Onderteken de petitie

Tijd voor een tax shift!

België is wereldkampioen in het belasten van arbeid maar een slechte leerling in het belasten van andere inkomens. Tijd voor een tax shift! Het ACV pleit voor een vermogensbelasting. Een vermogenswinstbelasting kan een tussenfase zijn. Check de video...
ACV Logo wat krijg jij op je bord

De gevolgen van het regeerakkoord...

Wat heeft de regering allemaal bekokstoofd in haar federaal regeerakkoord? Volgens het ACV is het een hongermaal voor werknemers, werklozen en ambtenaren. Minder inkomen en dus minder koopkracht. Maar het is een waar feestmaal voor de rijken en de ondernemers.
Check wat krijg jij op je bord en lees meer over de gevolgen van het regeerakkoord op jouw profiel. Download de pamfletten en bereken wat een indexsprong jou kost.

Online stempelen: veilig, makkelijk en snel

Volledig werklozen kunnen op elektronische wijze via socialsecurity.be hun controlekaart invullen en naar het ACV versturen. Ben jij ACV-lid en volledig werkloos? Vervang je papieren controlekaart door een elektronische. Online stempelen betekent minder verplaatsingen. Bovendien gebeurt de betaling veiliger én sneller. Probeer het! Lees meer...