• 23 en 24 april: zeggenschapscongres ACV

  Lees meer
  ACV Banner algemeen congres
 • Doe mee!

  Lees meer
  Petitie Neen aan de indexsprong
 • Dienstverlening op jouw maat

  Het ACV bij jou in de buurt: de dienstencentra. Of lekker vanuit je luie stoel: e-services.

  Lees meer
  Jonge vrouw-720-220
 • ACV-folders en brochures

  Lees meer
  Brochures ACV
 • Jouw website!

  www.acv-militanten.be is the place to be voor onze 80.000 vakbondsafgevaardigden.

  Lees meer
  Militant ACV
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie ACV laat van zich horen

Meer nieuws
2015-04-09 Beschikbaarheid oudere werknemers
De volledige Groep van 10 vroeg aan de regering meer duidelijkheid over haar aanpassingen op het akkoord van de sociale partners over beschikbaarheid van SWT-ers en oudere werklozen. De ontwerp KB’s die ter advies voorgelegd zijn aan het beheerscomité van de RVA  wijken sterk af van het unaniem akkoord van de Groep van 10. Bovendien blijven antwoorden op onze fundamentele bezwaren ook uit.
Lees meer
2015-04-02 Pensioen op 67
Doof voor de duizenden manifestanten die de voorbije dagen hun ongenoegen uitten, is de regering van plan vrijdag het optrekken van de pensioenleeftijd in een eerste lezing goed te keuren. Zo zal de pensioenleeftijd in 2025 66 jaar bedragen en in 2030 67 jaar.  Het verhogen van de pensioenleeftijd komt bovenop de andere - al even asociale - maatregelen als de indexsprong en de afschaffing van de pensioenbonus en de diplomabonificatie.
Lees meer
2015-04-02 Nieuwe aanslag op loon van jongeren
Uit De Tijd verneemt ACV dat N-VA en Open VLD de begrotingscontrole misbruiken om de minimumlonen van jongeren beneden de 21 jaar te verlagen. Dit terwijl de sociale partners de discriminatie van jongeren van 18 tot 21 jaar inzake minimumlonen (de zgn. jeugdlonen) nog maar net, op 1 januari 2015, ongedaan hebben gemaakt met een cao van de Nationale Arbeidsraad.Het ACV laat niet toe dat opnieuw lagere minimumlonen voor jonge werknemers worden ingevoerd. Want dit is een zoveelste aanslag op het inkomen van jongeren, na de indexsprong die ze voor hun volledige loopbaan meesleuren.
Lees meer
2014-11-04 Schone Kleren - JBC
Vanaf 1 april 2015 is JBC officieel lid van de Fair Wear Foundation, een organisatie die productiefabrieken controleert en kledingbedrijven begeleidt in hun proces naar schonere kleren. Na Bel&Bo is JBC het tweede grote Belgische kledingbedrijf dat die stap zet in enkele maanden tijd. Goed nieuws voor consumenten in België én voor de kledingarbeid(st)ers in de productielanden.
Lees meer
2015-03-31 Graaf een gat en win een vat - cartoon
Meer en meer studenten werken als jobstudent om een centje bij te verdienen. Om alle jobstudenten goed te informeren organiseert ACV Enter de 5e editie van de zoektocht ‘Graaf een gat, win een vat’. Op 1 april start de zoektocht naar 35 begraven biervaten in Vlaanderen. En leren jobstudenten tegelijkertijd meer over de regels rond studentenarbeid.
Lees meer
Meer nieuws
ACV Logo wat krijg jij op je bord

De gevolgen van het regeerakkoord...

Wat heeft de regering allemaal bekokstoofd in haar federaal regeerakkoord? Volgens het ACV is het een hongermaal voor werknemers, werklozen en ambtenaren. Minder inkomen en dus minder koopkracht. Maar het is een waar feestmaal voor de rijken en de ondernemers.
Check wat krijg jij op je bord en lees meer over de gevolgen van het regeerakkoord op jouw profiel. Download de pamfletten en bereken wat een indexsprong jou kost.

Tijd voor een tax shift!

België is wereldkampioen in het belasten van arbeid maar een slechte leerling in het belasten van andere inkomens. Tijd voor een tax shift! Het ACV pleit voor een vermogensbelasting. Een vermogenswinstbelasting kan een tussenfase zijn. Check de video...
Miniatuur Cover ACV-brochure tijdkrediet en landingsbanen in de privésector 2013
In deze brochure wordt het stelsel van tijdkrediet en landingsbanen in de privésector in details uitgelegd. Met daarbij ook een overzicht van alle uitkeringen en premies waar je recht op hebt. Ook de voorwaarden en procedures om thematische verloven op te nemen zoals ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof komen er in aan bod. Aangevuld met een aparte pdf met meer info over de nieuwe afspraken rond de RVA-vergoeding vanaf 1 januari 2015.
Lees meer

Werkhervatting na lange afwezigheid?


Werkhervatting na langdurige afwezigheid. Het is meestal niet gemakkelijk. Help arbeidsongeschikten terug in het zadel. Lees op www.teruginhetzadel.be wat je als vakbondsafgevaardigde voor langdurig arbeidsongeschikte leden kan doen en welke re-integratiemaatregelen allemaal bestaan.
Lees ook meer over de werking van ACV-diversiteit elders op deze site.
Geen werk als schoolverlater
Niet iedereen vindt direct een job na de school- of studiecarrière. Als je geen job hebt, heb je toch recht op een inkomen. Na het doorlopen van een beroepsinschakelingstijd (vroegere wachttijd) en twee positieve evaluaties van je zoekgedrag naar werk heb je recht op een inschakelingsuitkering. Maar let op. Een inschakelingsuitkering wordt toegekend voor een periode van 36 maanden (3 jaar), gekoppeld aan controles van de RVA naar het actief zoekgedrag. Op het einde van die periode van drie jaar verlies je de inschakelingsuitkering. Vanaf 1 januari 2015 kan je uitgesloten worden van een inschakelingsuitkering.
Lees meer

Online stempelen: veilig, makkelijk en snel

Volledig werklozen kunnen op elektronische wijze via socialsecurity.be hun controlekaart invullen en naar het ACV versturen. Ben jij ACV-lid en volledig werkloos? Vervang je papieren controlekaart door een elektronische. Online stempelen betekent minder verplaatsingen. Bovendien gebeurt de betaling veiliger én sneller. Probeer het! Lees meer...
ACV-congres zeg nu zelf - megafoon

23 en 24 april: zeggenschapscongres ACV

Op 23 en 24 april zakken 900 ACV-vrijgestelden en militanten naar Oostende af voor het federaal ACV-congres ‘Zeg nu Zelf. Het ACV wil het debat over de socio-economische democratie opentrekken, zoals het recht op zeggenschap van de werknemers en het gebruik van dit recht. Geen enkel taboe wordt geschuwd. Wat is nu precies een congres? Waarom wordt een congres georganiseerd? Hoe verloopt de besluitvorming? Check onze FAQ's
Sociale benchmarking
Jaarlijks publiceert Trends /Tendances een Top 30.000 waarin volgens diverse economische criteria, lijsten worden gepubliceerd van ondernemingen die op een of ander kenmerk uitblinken. Het geheel is ook een vorm van benchmark waarbij ondernemingen hun economische prestaties volgens bepaalde criteria kunnen vergelijken met de rest van de sector of nabije concurrenten. Het ACV deed een gelijkaardige oefening met de klemtoon op sociale en syndicale criteria. Gebruik de tool die ACV ontwikkelde en kijk hoe jouw bedrijf scoort (voor ACV-leden).
Lees meer

ACV-verslag: Wereld Sociaal Forum in Tunis

Meer nieuws
WSF Tunis 2015 ingang
"Het WSF zou voor veel verzuurde Vlamingen een echte eye-opener zijn. Het doet deugd dat duizenden jongeren zich, op hun manier, inzetten voor een betere wereld. Het cliché dat jongeren zich niet meer engageren wordt hier gewoon weggeblazen. Het cliché dat zegt dat vrouwen, zeker als ze gesluierd zijn, zwaar onderdrukt zijn en dat de maatschappij gedragen wordt door mannen moet ook snel overboord gegooid worden. Zelden zoveel militante vrouwen op één plek gezien. En het cliché dat er geen alternatieven zijn voor het neoliberaal gedachtegoed? Hier hebben we er duizenden gezien!"
Lees meer
WSF Forum Tunis 2015 parade
Wereldwijd zijn tientallen miljoenen jonge mensen werkloos. Daarnaast werken vele jongeren in tijdelijke jobs, met stagecontracten en onder hun niveau. Deze combinatie zorgt voor grote ontgoocheling en frustratie bij jongeren zowel in Europa als in de Maghreb-landen. De context is echter verschillend.
Lees meer
WSF Tunis 2015 workshop terrorisme
Het ACV heeft 25 maart 2015 de bijeenkomst van de Arabische vakbonden bijgewoond over het terrorisme.De vakbonden veroordelen scherp het terrorisme en het gebruik van geweld op onschuldige mensen om politieke macht te verwerven. Terrorisme kan je niet alleen aanpakken met meer politie en militairen. Essentieel is radicalisering te voorkomen.
Lees meer
WSF Forum Tunis 2015 parade
De 40-koppige ACV-delegatie stapten mee op met de grote parade. Een andere wereld is mogelijk, 'un autre monde est possible' staat er op de T-shirts. En op de gezichten van de Tunesiërs die met ons meelopen. Meedoen aan deze parade betekent dat we als solidaire vakbond onze steun met de Tunesische bevolking tonen in woord en gebaar. Bekijk ook de fotoreportage. 
Lees meer
Kacem Afia
Mr Daniel Soil,delegatiehoofd van de vertegenwoordiging van de Waalse & Brusselse gemeenschap vindt dat Tunesië wel een grotendeels geslaagd voorbeeld kan genoemd wordt op vlak van democratisering. Waar het schoentje wringt, is op het vlak van de sociale verzuchtingen van de bevolking. Daar wordt weinig of geen vooruitgang geboekt. Integendeel: de werkloosheid, bijzonder onder de jongeren, is zelfs nog toegenomen. Ook Kacem, adjunct algemeen secretaris van UGTT Tunesië, voornaamste vakbond in Tunesië en partner van ACV kan zich terugvinden in dit verhaal, maar hij legt toch ook de nadruk op de belangrijke verworvenheden op vlak van inspraak en zeggenschap. Men is hoopvol.
Lees meer
Meer nieuws

Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de Regering een indexsprong. Maak duidelijk dat de vakbonden ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. Onderteken de petitie