• Doe mee!

  Lees meer
  Petitie Neen aan de indexsprong
 • ACV-folders en brochures

  Lees meer
  Brochures ACV
 • Dienstverlening op jouw maat

  Het ACV bij jou in de buurt: de dienstencentra. Of lekker vanuit je luie stoel: e-services.

  Lees meer
  ACV Jonge vrouw
 • Jouw website!

  www.acv-militanten.be is the place to be voor onze 80.000 vakbondsafgevaardigden.

  Lees meer
  Militant ACV
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie ACV laat van zich horen

Meer nieuws
20150601 Wereldparlement van de arbeid
Van 1  tot 13 juni loopt in Genève de 104de  conferentie van de Internationale Arbeidsconferentie (IAO). De IAO is een agentschap van de Verenigde Naties en kan je met wat goede wil ‘het wereldparlement van de arbeid’ noemen. In dit wereldparlement hebben vertegenwoordigers van regeringen, werknemers en werkgevers zitting. 
Lees de blogbijdragen van de ACV-delegatie op de website van Mo.
Lees meer
2015-05-28 Tax Justice Day Financietoren
Naar aanleiding van Tax Justice Day voerde het Financieel Actienetwerk (FAN) actie aan de Financietoren. Op deze Tax Justice Day herinneren ACV, ABVV en ACLVB premier Michel aan zijn belofte om snel werk te maken van de tax shift. Iedereen is het erover eens dat inkomens uit arbeid in ons land te zwaar belast worden in vergelijking met andere inkomens. Om de belastingen op inkomens uit arbeid te verlichten zonder aan de noodzakelijke inkomsten van de overheid te raken, moeten elders inkomsten gezocht worden. 
Lees meer
Kris Peeters
De jongerenvakbonden pleiten voor degelijke jobs en goede begeleiding van jonge werkzoekenden en waarschuwen voor de uitsluiting van werkzoekenden door de eenzijdige besparingsmaatregelen van de huidige regering. Ze zijn op 20 mei opnieuw ontvangen door federaal minister Kris Peeters. Als resultaat van onze acties naar zowel de federale minister van Werk als de Vlaamse minister van Onderwijs Crevits worden verscheidene diploma’s, attesten en certificaten gelijkgesteld om zo een recht te openen op een inschakelingsuitkering.
Lees meer
ACV 150520 Sara Masselang
In memoriam Sara Masselang (1922-2015). Afgelopen maandag overleed ACV-genderpionier Sara Masselang op 92-jarige leeftijd. Vanuit het ACV streed zij haar hele leven voor de gelijkheid tussen man en vrouw. "Vrouwen zijn geen gelijken aan de mannen, maar ze zijn evenwaardig. En het is die evenwaardigheid die moet verdedigd worden.” Dat heeft ze met verve gedaan. Sara Masselang werd in 1965 de eerste vrouw in het nationaal bestuur van het ACV. Vandaag zetelen er vier vrouwen in ditzelfde bestuur.
Lees meer
Marc Leemans président de la CSC
MEI 14

Opiniestuk: Hoe 'men' probeert de tax shift tegen te houden

Er bestaan strategieën om een politieke discussie - die gedragen wordt door een groot deel van de bevolking - te ontmijnen. En dat probeert men nu ook bij de tax shift. Pogingen om de beslissing uit te stellen, pogingen om het dossier te verzuipen in technische discussies, pogingen om schrik aan te jagen, ... Waar blijft die rechtvaardige belastinghervorming? Het is eenvoudig: een euro is een euro. Handel ernaar.
Meer nieuws
ACV Logo wat krijg jij op je bord

De gevolgen van het regeerakkoord...

Wat heeft de regering allemaal bekokstoofd in haar federaal regeerakkoord? Volgens het ACV is het een hongermaal voor werknemers, werklozen en ambtenaren. Minder inkomen en dus minder koopkracht. Maar het is een waar feestmaal voor de rijken en de ondernemers.
Check wat krijg jij op je bord en lees meer over de gevolgen van het regeerakkoord op jouw profiel. Download de pamfletten en bereken wat een indexsprong jou kost.

Werkhervatting na lange afwezigheid?


Werkhervatting na langdurige afwezigheid. Het is meestal niet gemakkelijk. Help arbeidsongeschikten terug in het zadel. Lees op www.teruginhetzadel.be wat je als vakbondsafgevaardigde voor langdurig arbeidsongeschikte leden kan doen en welke re-integratiemaatregelen allemaal bestaan.
Lees ook meer over de werking van ACV-diversiteit elders op deze site.
Geen werk als schoolverlater
Niet iedereen vindt direct een job na de school- of studiecarrière. Als je geen job hebt, heb je toch recht op een inkomen. Na het doorlopen van een beroepsinschakelingstijd (vroegere wachttijd) en twee positieve evaluaties van je zoekgedrag naar werk heb je recht op een inschakelingsuitkering. Maar let op. Een inschakelingsuitkering wordt toegekend voor een periode van 36 maanden (3 jaar), gekoppeld aan controles van de RVA naar het actief zoekgedrag. Op het einde van die periode van drie jaar verlies je de inschakelingsuitkering. Vanaf 1 januari 2015 kan je uitgesloten worden van een inschakelingsuitkering.
Lees meer
Sociale benchmarking
Jaarlijks publiceert Trends /Tendances een Top 30.000 waarin volgens diverse economische criteria, lijsten worden gepubliceerd van ondernemingen die op een of ander kenmerk uitblinken. Het geheel is ook een vorm van benchmark waarbij ondernemingen hun economische prestaties volgens bepaalde criteria kunnen vergelijken met de rest van de sector of nabije concurrenten. Het ACV deed een gelijkaardige oefening met de klemtoon op sociale en syndicale criteria. Gebruik de tool die ACV ontwikkelde en kijk hoe jouw bedrijf scoort (voor ACV-leden).
Lees meer

Online stempelen: veilig, makkelijk en snel

Volledig werklozen kunnen op elektronische wijze via socialsecurity.be hun controlekaart invullen en naar het ACV versturen. Ben jij ACV-lid en volledig werkloos? Vervang je papieren controlekaart door een elektronische. Online stempelen betekent minder verplaatsingen. Bovendien gebeurt de betaling veiliger én sneller. Probeer het! Lees meer...

Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de Regering een indexsprong. Maak duidelijk dat de vakbonden ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. Onderteken de petitie

Speciale rechten voor buitenlandse investeerders onaanvaardbaar

Onderneem actie en vraag de leden van het Europees Parlement om krachtig NEE te zeggen tegen ISDS en zich samen met de overgrote meerderheid van de burgers tegen ISDS en de bijzondere rechten voor buitenlandse investeerders te verzetten. Voer snel mee actie.
Tax justice day miniatuur
Op 28 mei organiseerden de vakbonden, onder de vleugels van het Financieel Actie Netwerk (FAN), al voor de vijfde keer de Tax Justice Day. We vragen daarmee aandacht voor een rechtvaardige spreiding van de belastingdruk. Meer dan ooit staat het idee van de 'tax shift' op de politieke agenda. Maar de voorstellen van de verschillende partijen zijn niet rechtvaardig. Daarom blijven we druk uitoefenen voor een eerlijke tax shift. 
Lees meer

Tijd voor een tax shift!

België is wereldkampioen in het belasten van arbeid maar een slechte leerling in het belasten van andere inkomens. Tijd voor een tax shift! Het ACV pleit voor een vermogensbelasting. Een vermogenswinstbelasting kan een tussenfase zijn. Check de video...
5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job of oogst verliezen en geen inkomen hebben. Heel je leven werken en geen pensioen krijgen. Voor ¾ van de wereld is dit geen fictie! Bij de minste tegenslag komen zij in de problemen. Sociale bescherming garandeert iedereen een menswaardig leven. Wij supporteren voor sociale bescherming voor iedereen. Doe mee en plak de pleister!
Lees meer
 Klein verlet - huwelijk
Stap je binnenkort in het huwelijksbootje? Een plechtige communie op komst? Je hebt recht op vrijaf voor bepaalde familiale gebeurtenissen of burgerlijke verplichtingen.In dat geval kan je gebruik maken van klein verlet. Verlof om dwingende reden kan je aanvragen ingeval van onverwachte gebeurtenissen waar je dringend voor moet tussenkomen. Wettelijk heb je recht op tien dagen. Check de spelregels en lees de voorwaarden die bovendien per sector kunnen verschillen.
Lees meer

Bekijk de video over het ACV-congres