Inschrijfformulier 'Werken bij de politie'

De velden aangeduid met * zijn verplicht.
Contact- en persoonsgegevens

(Het rijksregisternummer bevindt zich achteraan de identiteitskaart)
< 25 jaar
25-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
> 50 jaar
Belg
andere EU
niet EU
etnisch Europeaan
Maghrebijn of Turk
andere
geen lager onderwijs afgewerkt
lager onderwijs
lager secundair
hoger secundair
hoger onderwijs
universiteit
buitengewoon lager onderwijs
buitengewoon secundair onderwijs
deeltijds onderwijs/leertijd
ja
neen
werkend
niet-werkend
werkend in tijdelijke werkloosheid
ander
< 3 maand
van 3 tot 6 maand
van 6 maand tot 1 jaar
van 1 tot 2 jaar
van 2 tot 5 jaar
5 jaar en meer
medewerker ACV
mail ACV
affiche, flyer, website
artikel Visie
partnerorganisatie
mond-aan-mond reclame
andere

Gelieve een keuze te maken.