ACV en de Wereldbank (WB) en het IMF

De Wereldbank (WB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn de gendarmes van het financiële beleid op wereldvlak. Het IMF controleert het monetair en budgettair beleid van de regeringen. De WB helpt landen bij het financieren van hun ontwikkeling. Zij zijn richtinggevend voor het beleid dat nationale regeringen ontwikkelen of dat hen wordt ‘opgelegd’ via ‘structurele aanpassingsprogramma’s’ of het  voorwaardenkader voor leningen ter financiering van ontwikkelingsprojecten. 
De vakbeweging moet een stem krijgen om de nodige sociale correcties te kunnen doen.  Het ACV wil dat deze internationale financiële instellingen rekening houden met de sociale normen en regels die binnen de IAO worden afgesproken. 

Globalisering

De Wereldhandelsorganisatie (WHO) heeft door haar beleid van internationale liberalisering van de handelsbetrekkingen een verregaande invloed op de economische ontwikkelingskansen van landen en regio’s. De WHO wordt algemeen gezien als één van de belangrijkste waterdragers van de globalisering. Dit is vooral voelbaar en zichtbaar in het Zuiden. Bij ons is het de Europese Unie die de krijtlijnen uitzet voor het beleid van de WHO. Zo lanceerde de WHO de GATS (General Agreement of Trade in Services) wat neerkomt op een zeer verregaande liberalisering van diensten tot en met een  liberalisering van belangrijke nutsvoorzieningen als de  waterdistributie. In de Europese Unie werd dit idee geconcretiseerd in de Dienstenrichtlijn, die de Europese Vakbonden door volgehouden actie gelukkig serieus konden bijsturen. 

Meer info