ACV en het Internationaal Vakverbond (IVV)

Logo ITUC-IVV
In november 2006 wordt in Wenen het Internationaal Vakverbond (IVV) opgericht. Het is een samensmelting van het Wereldverbond van de Arbeid (WVA) en het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVV). 
De nieuwe internationale vakbondskoepel telt 306 aangesloten organisaties. 
Het IVV vertegenwoordigt 168 miljoen betalende leden over heel de wereld. Het ACV sluit aan met 1,7 miljoen leden en is daarmee de 12e grootste vakbond in de wereld. 

Respect voor vakbonds- en mensenrechten

Prioritair werkterrein van het IVV is de strijd voor respect voor vakbonds- en mensenrechten. Samen met de lid- en regionale organisaties, de Global Unions (de internationale sectorfederaties) en met de steun van andere internationale NGO’s, voert het IVV een campagne rond de fundamentele arbeidsnormen, zoals die uitgewerkt zijn door de IAO. Dit vertaalt zich in het opstellen van dossiers, het formuleren van aanklachten en het organiseren van ondersteuningsmissies bij zeer ernstige schendingen.

Duurzame tewerkstelling en milieu

Verder zet het IVV in op het thema van ontwikkelingssamenwerking. Het IVV overlegt nauw met haar aangesloten leden over het bepalen en uittekenen van een gemeenschappelijke strategie. 
Ook de klimaatverandering en het ‘vergroenen’ van de economie, waarover de IAO het ‘Green Jobs’ rapport publiceerde, vormen belangrijke actiepunten van het IVV. In haar campagne en lobbywerk rond de Waardig Werk-Agenda van de IAO, schuift het IVV duurzame tewerkstelling naar voren als antwoord op de internationale crisis. 
Het IVV wil van zich laten horen op de mondiale beslissingsfora en internationale instellingen zoals IMF (Internationaal Monetair Fonds) en WB (Wereldbank). Om zo duurzame tewerkstelling, waardig werk en sociale bescherming op de agenda te plaatsen. En invloed uit te oefenen op de besluiten van deze instellingen. 

Meer info

IVV-Campagnes waar ACV aan meewerkt

PlayFair

Sportfanaten, werknemers, activisten en consumenten hebben zich wereldwijd verenigd in een campagne om de arbeidssituatie in de kledingindustrie te verbeteren: de Schone Kleren Campagne. Het ACV is actief lid van het Schone Kleren netwerk in België en doet mee aan de Play Fair campagnes van het IVV. In deze PlayFair campagne wordt er lobby- en sensibiliseringswerk gedaan rond de arbeidsomstandigheden van werknemers die sportkledij en -gagdets vervaardigen en  die van de bouwvakkers die de stadions bouwen voor alle grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en het Wereldkampioenschap voetbal.    

Werelddag voor waardig werk

7 oktober, de werelddag voor waardig werk, is een actiedag voor alle vakbonden ter wereld. Wereldwijd wordt die dag een gemeenschappelijk thema in de kijker gezet. Het ACV is een van de trekkers geweest van de Belgische campagne rond Waardig Werk.  Het ACV voerde samen met Wereldsolidariteit en de andere vakbonden en NGO’s actie in België. 

In 500 bedrijven in België werd actie gevoerd met de slogan ‘werknemers zijn geen gereedschap’. In een 100-tal bedrijven kwam het campagnethema op de ondernemingsagenda, in voorbereiding van het ondertekenen van een gedragscode. 

Meer Groene en Waardige Jobs 

Een IVV-rapport  over groene en waardige jobs toont aan dat 2 procent investering van het BNP in de groene economie in 12 landen en in vijf jaar tijd kan leiden tot 48 miljoen nieuwe jobs. Het IVV roept zijn leden op om te mobiliseren voor een eerlijkere, rechtvaardige en duurzamere wereld. Het ACV zat ook in de RIO +20 vakbondsdelegatie, de VN Conferentie voor Duurzame ontwikkeling die in 2012 plaatsvond. 

Meer info


Huisarbeid

In 2011 keurde de IAO conventie 189 over huisarbeid goed.  Met de ratificatie van 2 lidstaten is de conventie juridisch bindend geworden. Miljoenen huisarbeidsters hebben eindelijk zicht op de verbetering van hun arbeidsvoorwaarden. Met de campagne 12 op 12 wil het IVV de ratificatie in 12 landen bewerkstelligen. De voorbije jaren heeft het ACV samen met Wereldsolidariteit sterk ingezet op deze conventie. Ondertussen werken ACV-partners in verschillende landen (onder meer India, Indonesië, Zuid-Afrika en Niger) aan de opvolging van de ratificatie van de IAO-conventie in hun land.

Meer info