ACV en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Het ACV is een zeer actieve partner binnen de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Tijdens de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie die alle regeringen, werkgeversorganisaties en vakbonden uit de hele wereld samenbrengt in Genève spreekt het ACV een duchtig woordje mee. 

Normen

Tijdens die conferentie worden maatregelen en normen afgesproken voor de bevordering van de sociale ontwikkeling wereldwijd. Elk jaar is het ACV met een grote delegatie aanwezig om aan deze nieuwe ontwikkelingen mee te werken.

Worden afspraken wel nagevolgd?

De Internationale Arbeidsconferentie legt niet alleen nieuwe normen vast, zij kijkt ook toe op de concrete toepassing ervan. Indien nodig worden regeringen tot de orde geroepen. In deze gespecialiseerde ‘Commissie van de normen’ is het ACV sinds jaar en dag onafgebroken woordvoerder geweest. Momenteel is ACV-voorzitter Marc Leemans woordvoerder van de werknemersgroep. ACV ere-voorzitter Luc Cortebeeck is in 2011 verkozen tot voorzitter van de werknemers van de IAO en zetelt daarmee ook in de beheerraad van de IAO. 

IAO en België

 
Op Belgisch niveau is de IAO, als gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties (VN), een belangrijke partner voor het ACV. Bijvoorbeeld als ingrepen van politici of werkgevers de vakbondsvrijheid in eigen land in het gedrang dreigen te brengen (denk aan inmenging van rechtbanken – op vraag van werkgevers – bij vakbondsacties). Ook dan doet het ACV succesvol een beroep op de IAO.   

ACV speelt binnen de IAO een belangrijke rol. De verkiezingen voor nieuwe mandaten binnen het IAO van 2014 eindigde bovendien met een opmerkelijk resultaat voor België, dat voor de volgende drie jaar op elk van de drie banken (overheden, werkgevers, werknemers) vertegenwoordigd zal zijn. Met ACV erevoorzitter Luc Cortebeeck en Kris De Meester van het VBO in de delegatie van de sociale partners.
ACV erevoorzitter Luc Cortebeeck is in juni 2014 verkozen tot vicevoorzitter van de Raad van Bestuur en voorzitter van de werknemersgroep van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Meer info

Video De IAO. Het Wereldministerie van werk