Wat is gender?

ACV gelijke kansen
Het ACV ijvert voor gendergelijkheid. Dat wil zeggen gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 
Als we het hebben over gender, spreken we over socio-culturele verschillen. Eerder 'mannelijke' eigenschappen voeren in onze samenleving en op de werkplek vaak de boventoon. 'Vrouwelijke' eigenschappen worden meestal minder hoog gewaardeerd. 
Gendergelijkheid moet echter gemeengoed worden. Bijvoorbeeld, huishoudelijke taken zijn even belangrijk als vergaderingen op kantoor. Gelijk loon voor gelijk werk is al jaren een heikel thema. Vrouwen worden immers stelselmatig minder betaald voor hetzelfde werk van hun mannelijke collega's. Dat is niet (meer) van deze tijd.

Charter gendermainstreaming

In 2004 hebben alle vakbonden een charter ondertekend waarbij wordt ingezet op gendermainstreaming. Dit betekent structureel inzetten op gender op alle niveaus van de vakbond. Gendergelijkheid wordt opgenomen bij elke beslissing die de vakbond neemt. Gendergelijkheid wordt door de hele de organisatie gedragen.

Rol van de vakbond

Studeren, werk zoeken, werk hebben, terugkijken op je werk zorgt voor een centrale lijn in ons leven. Werk neemt een fundamentele plaats in (misschien wat te veel?). Niet alleen om de samenleving draaiende te houden, ook voor onze eigen levensinvulling en voor onze financiële voorzieningen hebben we werk nodig. Indien je als persoon niet werkt, heb je nood aan iets of iemand anders die toch voorziet in je levensonderhoud. Deze onafhankelijk was jaren het ‘lot’ van de vrouw, die afhankelijk was van haar man. 
We leven nu in andere tijden. Vrouwen hebben gevochten voor meer financiële onafhankelijkheid. Om ook mee een economische bijdrage te leveren en mee te functioneren op de arbeidsmarkt. Het traditionele patroon - vrouw-blijft-thuis, man-gaat-werken - is niet meer allesbepalend voor ons allesbepalend voor ons arbeidssysteem. We worden geconfronteerd met een vernieuwende arbeidsmarkt, vernieuwende wetgeving en nieuwe uitdaginen.
Omdat we met onze vakbond aan gendermainstreaming doen, is er niet één genderthema. We werken wel jaarlijks aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen maar heel veel thema’s moeten bekeken worden met een genderbril. Denken aan:
  • deeltijds werken
  • pensioenstelsel
  • kinderopvang
  • uurregelingen in je bedrijf
  • vergadercultuur
  • verlofstelsels 

Er zijn enorm veel aspecten die moeten worden herbekeken rekening houdend met een nieuw gezinsmodel met twee uit huis werkende ouders. 
Thema’s waar we vanuit ACV-gender op inzetten:
  • Loonkloof 
  • Werk en zorg 
  • Pensioenen 
  • Internationaal