Event Klassevrouwen

Hoe genderstereotypes in het onderwijs ons leven beïnvloeden

Op dinsdag 8 maart is het de internationale dag voor de rechten van de vrouw. Een dag waarop we belichten welke plaats de vrouw in de samenleving inneemt en dit wereldwijd. Tegelijk is dit een feestdag voor iedereen die zich dagelijks inzet voor gelijke rechten tussen m/v/x. COC, COV, ACV Internationaal, ACV Gender en gelijke kansen, Wereldsolidariteit en Femma organiseren die dag het event Klassevrouwen.
Jaarljks wordt op deze dag één specifieke sector belicht. Dit jaar is dit het onderwijs. Vrouwen in het onderwijs, dat zijn vrouwen met klasse. Het element dat hen bindt is ‘genderstereotypes’ en hoe die ons leven beïnvloeden. Tijdens het event duiden de sprekers hoe opvattingen over jongens en meisjes, mannen en vrouwen, -soms onbewust- de mogelijkheden, kansen en verwachtingen van beperken. We bespreken welke rol jij kan opnemen en waar je op kan letten om genderbewust te handelen. 
Centrale vragen:
  • Welke genderstereotypes bestaan in de maatschappij? Welke invloed hebben ze op ons leven?
  • Hoe beïnvloeden deze stereotypes de studie- en beroepskeuze?
  • Welk effect heeft dit op de arbeidsmarkt?
  • Welke VN-doelstellingen stimuleren kwaliteitsvol onderwijs voor meisjes en jongens in het Zuiden? 
  • Hoe stel je een kwalitatief lerarenteam samen?
  • Hoe kan ik als vrijwilliger, militant/vakbondsafgevaardigde, leerkracht en/of geïnteresseerde genderbewust handelen? Hoe kan ik ongelijkheid m/v/x bestrijden?

Update

We maakten een verslag van het event Klassevrouwen.

Leuk om weten:

#tisnietoké – campagne van Veelzijdig
In de #tisnietoké- campagne delen we getuigenissen over ongelijke behandeling van m/v/x in het beroepsleven. Door het delen van verhalen en ervaringen in welke vorm dan ook, willen we van elkaar leren hoe te reageren in geval van discriminatie en ongelijkheid. 
De campagne #tisnietoké staat los van het evenement Klassevrouwen. Het is een initiatief dat we ondersteunen. Het wordt gedragen door schrijfsters Saskia De Coster en Cathérine Ongenae in samenwerking met deMens.nu, Stad Leuven, Provincie Vlaams-Brabant en Amazone.