Voluit voor solidariteit! Diversiteit!

ACV-diversiteit-divers-anders
De arbeidsmarkt is ingrijpend veranderd. Verschillende tendensen zoals de vergrijzing, globalisering, migratie, de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt, langere loopbanen, stijgende arbeidsongeschiktheid, toenemende kansarmoede en de geringe kansen voor jongeren zonder diploma spelen daar een rol in. Dit alles heeft de arbeidsmarkt nog ‘diverser’ gemaakt.
De arbeidsmarkt verandert. Door diversiteit op de agenda van het sociaal overleg te plaatsen wil het ACV werken aan een divers personeelsbeleid. Zo werken we aan een werkvloer waar iedereen gelijke kansen krijgt. Hoe? Dat lees je verder. 


Effe Checken - Bert Gabriëls: de zit

Effe Checken - Bert Gabriëls: de werkvloer

Effe Checken - Bert Gabriëls: kansengroepen

Effe Checken - Bert Gabriëls: communicatie op de werkvloer