Tijdelijk werkloos

Schoolverlater tijdelijk werkloos
Verschillende oorzaken kunnen leiden tot een periode van tijdelijke werkloosheid. Voor elke vorm geldt een specifieke procedure. 
Je kan tijdelijk werkloos zijn wegens: overmacht, slecht weer, economische oorzaken, technische stoornis, collectieve jaarlijkse vakantie of staking. 
Een paar afspraken op een rij:
  • Een schoolverlater kan onmiddellijk aanspraak maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid. 
  • Die bruto-uitkering bedraagt 70% (samenwonende) of 75% (gezinshoofd, alleenstaande) van je gemiddelde dagloon.
  • Houd er rekening mee dat er bij tijdelijke werkloosheid 26,75% bedrijfsvoorheffing van je uitkering wordt afgehouden. 
  • In sommige sectoren wordt bij tijdelijke werkloosheid nog aanvullende bedragen bestaanszekerheid toegekend.
  • Wordt je arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst n.a.v. de collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie dan dien je eerst je eventuele recht op jeugdvakantie uit te putten!

Workshops


Volg een workshop die je sterker maakt tijdens je loopbaan. Schrijf je in via je loopbaan.be.