Zekerheid van baan en inkomen

De onzekerheid of ze al dan niet aan de slag kunnen blijven, knaagt aan tijdelijke werknemers. Extra voordelen die vaste werknemers wel krijgen, zien ze vaak aan hun neus voorbij gaan. En door hun onervarenheid en minder opleidingskansen zijn ze vaker slachtoffer van een arbeidsongeval. Het ACV wil tijdelijke contracten zoveel mogelijk beperken en ze omzetten naar vaste arbeidsovereenkomsten. Tijdelijke werknemers moeten ook anciënniteitsrechten (loon, verlof, ontslagbescherming) kunnen opbouwen.

Rond een zekere job en het bijhorende zekere inkomen bouw je je hele leven op. Daarom is vast werk voor het ACV zo belangrijk. De onzekerheid of ze al dan niet aan de slag kunnen blijven, knaagt aan vele jonge en tijdelijke werknemers. Maar ook veel ‘vaste’ werknemers maken zich zorgen over hun werkzekerheid. In sommige sectoren volgt de ene golf van herstructureringen op de andere. De media berichten dagelijks over sluitingen, collectieve ontslagen, verkopen van afdelingen, falingen, enz. En nog te vaak komen die aankondigingen voor veel werknemers even onverwacht als een donderslag bij heldere hemel. Veel ‘vaste’ functies worden uitbesteed aan tijdelijke werknemers of aan onderaannemers. In de uitzendsector zijn opeenvolgende dagcontracten en weekcontracten de regel geworden: de werkzekerheid van de meeste interims reikt slechts tot de volgende vrijdag of soms slechts tot dezelfde avond. Bovenop die werkonzekerheid ontvangen tijdelijke werknemers en interims dikwijls niet de extra voordelen die vaste werknemers hebben, en zijn veel sneller het slachtoffer van arbeidsongevallen wegens gebrekkige opleiding en kennis van veiligheidsprocedures. 

ACV-aanpak

Via het overleg in de ondernemingsraad en het comité preventie of met de vakbondsafvaardiging valt daar wat aan te doen:
 • ondernemingsraden, comités en vakbondsafvaardiging hebben heel duidelijk rechten op sociale, financiële en economische informatie over hun onderneming en instelling en moeten systematisch geïnformeerd worden over toekomstverwachtingen. Zo kunnen werknemersvertegenwoordigers tijdig meepraten over de plannen van de directie. Voor deskundige ondersteuning kunnen ze terecht bij de ACV-beroepskrachten;
 • uitbesteding van werk en aanwervingen van tijdelijke krachten moet voorafgaand grondig worden besproken in ondernemingsraad of syndicale delegatie;
 • de vakbondsafvaardiging moet zijn toestemming geven voor het inschakelen van interims bij tijdelijke vermeerdering van het werk, de comités preventie hebben mee hun zeg over de verplichte veiligheidsopleiding en  veiligheidsuitrusting van uitzendkrachten;
 • via ondernemingsraden zien we toe op  investeringen in de onderneming, ook in begeleiding en opleiding van werknemer;
 • we zien toe op een correcte betaling van interims gelijk met het beginloon en de voordelen van een vaste werknemer, en zorgen ervoor dat voor hen ook de betaalde feestdagen niet worden vergeten.
Door een solidaire vakbondswerking waar we ook oog hebben voor de belangen van tijdelijke werknemers willen we:
 • onderaanneming en werk aan derden aan lagere barema’s beperken;
 • langdurig structureel uitzendwerk, opeenvolgende dag- of weekcontracten voor lange duur wegwerken; 
 • uitzend- en tijdelijke contracten maximaal omzetten in vast werk zonder nieuwe proeftijd;
 • anciënniteitsrechten (loon, verlof, ontslagbescherming) opbouwen, ook voor tijdelijken;
 • het inschakelen van tijdelijken of interims voor gevaarlijk werk verbieden. 
Bij een herstructurering  of collectief ontslag hameren we op rechtvaardige criteria bij de collectieve ontslagen. En zetten we voluit in op een goede sociale begeleiding, tewerkstellingscellen en outplacement om ontslagen werknemers weer snel aan het werk te krijgen.  

Op zoek naar ondersteuning voor je campagne?


Druk bezig met de voorbereidingen van de kiescampagne?
 • Maak gebruik van de beeldvorming elders op deze site (banners, affiches, cartoons enz.)
 • Maak een verkiezingsprogramma in enkele klikken met behulp van onze 'programma-assistent' (inloggen)

Hoe tijdelijk is een tijdelijk contract?

Voer voor militanten

 
Ben je al militant?
Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads over de sociale verkiezingen en andere thema's.
(wel even inloggen)