Haalbare combinatie arbeid en gezin

De opgelegde prestatiedruk ontregelt steeds meer het gezinsleven en de persoonlijke vrije tijd. Werknemers moeten voldoende mogelijkheden krijgen om hun vrije tijd en gezinsleven te combineren met hun baan. Door bijvoorbeeld korte of langere tijd de loopbaan te kunnen onderbreken, door registratie van alle gewerkte uren, door een uitbreiding van betaald verlof en klein verlet, door telewerk,…

Heel wat werknemers vinden het steeds moeilijker om hun privéleven goed te combineren met hun werk. Ze hebben in hun vrije tijd thuis zorgen over het werk, zijn er nog mee bezig of ze moeten van thuis uit nog problemen van het werk oplossen. Anderen ondervinden dat ze door de prestatiedruk tijdens de werkuren 's avonds of in het weekend te moe zijn om thuis nog huishoudelijk werk te doen of te genieten van wat ontspanning. Sommigen hebben moeilijkheden om vrije tijd goed te scheiden van de werktijd. Via smartphone, tablet of laptop is men doorlopend bereikbaar voor mails en telefoontjes. Ruim de helft van de werknemers zegt dat ze tijdens hun vrije tijd, 's avonds of in vakanties bezig zijn geweest voor het werk. De scheiding tussen werk en vrije tijd wordt voor veel werknemers vager. 

ACV-aanpak

Nogal wat werknemers voelen zich hierdoor steeds minder goed in hun vel met gevolgen op familiaal, persoonlijk en professioneel vlak. Daar is niemand mee gebaat, ook de werkgever niet. Dat willen we met het ACV aanpakken. Door op maat van elke onderneming en elke werksituatie op zoek te gaan naar passende maatregelen. 

Aangepast aan de mogelijkheden, de werkorganisatie en arbeidsvoorwaarden in elke werkomgeving willen we daarom mikken op:
  • Mogelijkheden om de loopbaan voor korte of langere tijd te onderbreken mét een financiële toeslag van de werkgever. Daarbij worden we alvast niet geholpen door de beperkingen die de regering recent heeft doorgevoerd op de mogelijkheden van loopbaanonderbreking en tijdkrediet: dat snijdt voor een hele reeks werknemers allerlei mogelijkheden af om op een financieel haalbare wijze er tijdelijk of deeltijds wat uit te stappen. Maar toch  lukt dit nog in heel wat ondernemingen of instellingen;
  • Een registratie van alle gewerkte uren, ook de uren die thuis of tijdens vakanties worden gepresteerd. Dit is vaak een belangrijke stap om het probleem onder het controle te krijgen. Het laat toe om de omvang van dat soort  werkuren zichtbaar te maken. En te kunnen compenseren met vrije tijd op andere momenten;
  • Maatregelen te nemen om vormen van extreem overwerk te beletten door momenten af te spreken dat er niet gewerkt kan worden tijdens vakanties of s’ avonds. Door  afspraken te maken over onbereikbaarheid of het technisch uitschakelen of bufferen van elektronisch mailverkeer;    
  • Uitbreiding van betaald verlof
  • Extra mogelijkheden van klein verlet bij familiale gebeurtenissen (huwelijk, overlijden van familieleden,…)  bovenop het wettelijk minimum; 
  • Voorzien in extra dagen familiaal verlof bovenop het wettelijke minimum;
  • Overlegde mogelijkheden van telewerk en thuisarbeid in een duidelijk geregeld kader waarbij ook oog is voor de gepresteerde werkuren;
  • Voorzien in mogelijkheden van occasioneel spoedverlof of mogelijkheid om het werk kortstondig overdag te onderbreken voor bepaalde privé aangelegenheden. Daarbij denken we aan bepaalde dwingende aangelegenheden zoals het bijwonen van herstellingswerk thuis, het afhalen van poststukken, een contact met een school, gemeentehuis, post, een dringende boodschap. In nogal wat werksituaties is het makkelijk te organiseren dat iemand daarvoor een uur of een aantal uren vrijaf kan nemen.

Op zoek naar ondersteuning voor je campagne?


Druk bezig met de voorbereidingen van de kiescampagne?
  • Maak gebruik van de beeldvorming elders op deze site (banners, affiches, cartoons enz.)
  • Maak een verkiezingsprogramma in enkele klikken met behulp van onze 'programma-assistent' (inloggen)

Hoe combineer jij arbeid en gezin?

Voer voor militanten

 
Ben je al militant?
Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads over de sociale verkiezingen en andere thema's.
(wel even inloggen)