Eindeloopbaan: werkbaar werk

De hoge werkdruk en het alsmaar flexibelere werk, technologische veranderingen… op het einde van hun loopbaan wordt het veel werknemers te zwaar. Liever dan op te branden, wensen ze vóór hun pensioen naar een welverdiend aangepast arbeidsregime over te stappen. Daarom wil het ACV dat mensen met werkbaar werk worden gestimuleerd om langer te werken. Brugpensioen of vervroegd (deeltijds) uitstappen moeten ook mogelijk blijven.
De recente maatregelen van de regering maken het echter steeds moeilijker om vroeger uit te stappen: 
 • de wettelijke pensioenleeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 67 jaar;
 • de regeling voor brugpensioenen werd hervormd met strengere leeftijds- en anciënniteitvereisten. De regeling werd ook duurder gemaakt voor werkgevers;
 • bovendien worden oude werknemers die toch vervroegd uitstappen verplicht om in te gaan op werkaanbiedingen die de overheid volgens strengere criteria dan voorheen passend voor hen vindt. 
Die maatregelen houden echter geen rekening met:
 • de zwaarte van het werk en de loopbaan;
 • de grote verschillen vanaf eenzelfde leeftijdsgrens tussen sommige beroepsgroepen;
 • de kleine kansen voor sommige groepen van oudere ontslagen werknemers  om op latere leeftijd nog een nieuwe job te vinden.

ACV-aanpak

 • Daarom vindt het ACV dat vervroegd pensioen en formules om vervroegd deeltijds uit te stappen ook in de toekomst mogelijk moeten blijven.
 • Daarnaast moet er vooral ingezet worden op werkbaar werk voor iedereen. Zodat zij die willen, ook langer kunnen blijven werken. Zodat ook jongere mensen niet opgebrand zijn door stress, zware arbeidsomstandigheden, moeilijke arbeidsvoorwaarden, hoog werkritme, extreme flexibiliteit, wisselende uurregelingen of extreem lange werktijden. Lang vooraleer ze in de buurt komen van de leeftijd voor een vervroegde uitstap.

In jouw onderneming

Als ACV-afgevaardigden kan je heel wat doen om het werk doenbaar te houden, ook op later leeftijd. Daarvoor bestaat er een hele waaier aan maatregelen die je kan toepassen in jouw onderneming of organisatie. 
 • In sommige ondernemingen zal er extra moeten ingezet worden op ergonomische verbeteringen: minder zwaar, minder eentonig repetitief werk, meer afwisselend werk, betere hulpmiddelen, voorkomen dat werknemers individueel personen of zware lasten moeten gaan tillen. 
 • In andere bedrijven of organisaties zal de werkdruk, stress of emotionele belasting  aangepakt moeten worden. Door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat niet steeds  dezelfde werknemers het meest bevraagd of belast worden om de zaak te doen draaien. Door intens, belastend werk zoveel mogelijk te voorkomen. Door mensen de middelen en kansen geven om daar mee om te gaan of tijdelijk uit te stappen. Door de lasten evenwichtig te spreiden onder alle betrokken werknemers. Door aangepaste verlofregelingen, extra vakantiedagen, een aangepaste arbeidsorganisatie, wisselingen van werk mogelijk te maken. Door te kunnen overstappen naar minder belastende functies binnen de onderneming of instellingen, interne mobiliteit mogelijk te maken, aangepaste uurregelingen, te kunnen uitstappen uit ploegenregelingen. Door telewerk in te voeren, enz. 
Nationale recepten voor werkbaar werk die passend zijn voor elke instelling of onderneming bestaan er niet. Behalve dan het zorgen voor een ernstig overleg tussen werkgevers en werknemers. ACV-afgevaardigden kunnen het best maatregelen mee uitwerken, die ook rekening houden met de aard en het soort van het werk in elke instelling of onderneming.  

Op zoek naar ondersteuning voor je campagne?


Druk bezig met de voorbereidingen van de kiescampagne?
 • Maak gebruik van de beeldvorming elders op deze site (banners, affiches, cartoons enz.)
 • Maak een verkiezingsprogramma in enkele klikken met behulp van onze 'programma-assistent' (inloggen)

Hoe ga jij langer werken?

Voer voor militanten

 
Ben je al militant?
Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads over de sociale verkiezingen en andere thema's.
(wel even inloggen)