Controle resultaten sociale verkiezingen

De officiële resultaten van de sociale verkiezingen per onderneming worden opgemaakt op basis van wat de werkgever aan cijfers invoert op de website van de FOD WASO. Vorige keer bleek in 10% van die aangiften een fout te zitten. Als die fouten niet tijdig worden opgemerkt, worden die onherroepelijk  vastgelegd in het officieel eindresultaat. Ook al kunnen we laattijdig bewijzen dat het fout is. Fouten in het proces-verbaal moeten binnen de 13 dagen rechtgezet door een klacht bij de arbeidsrechtbank. Nadien kan het niet meer.
  • Controleer daarom hier wat je werkgever opgaf als officieel resultaat van de verkiezing in je onderneming.  
  • En stuur ons meteen een mail met je opmerkingen (via de tool) als je er een fout in ontdekt.