VRC-Nieuwsbrief maart 2017

SERV pleit voor systematisch evaluatieplan voor bedrijfssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

De Vlaamse regering beloofde een optimalisatie van de verschillende maatregelen van bedrijfssteun. Maar van deze belofte is nog niet veel in huis gekomen. Vooral een hervorming van de O&O bedrijfssteun is broodnodig. Want de huidige maatregel voor O&O bedrijfssteun is niet transparant en veel te algemeen. De SERV adviseert om wel snel werk te maken van een systematisch evaluatieplan voor O&O&I steun. Ook de Vlaamse inspectie financiën heeft stevige kritiek. 

Resultaten werkbaarheidsmonitor 2016: Werkdruk stijgt!

In 2016 had 51% van de werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt een job die het kwaliteitslabel ‘werkbaar werk’ meekrijgt. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid zopas opleverde, op basis van een peiling bij 12.000 werknemers. Na een geleidelijke verbetering in het voorbije decennium, valt de werkbaarheidsgraad terug op het peil van 2004.

Startinterview Vlaams ACV Congres 2017: Ongelijkheid is onetisch en onrechtvaardig

In november 2017 houdt het Vlaams ACV zijn vierjaarlijks congres. Thema is (on)gelijkheid. Aan dat congres gaan heel wat voorbereidende besprekingen vooraf. Zo kon je als militant de voorbije weken al deelnemen aan tafels van (on)gelijkheid en zo mee de aanzet geven voor discussies over het congresthema.

Om je nog stof tot nadenken te geven, nodigden we twee mensen uit voor een dubbelinterview over het thema (on)gelijkheid. Bea Cantillon is directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid. Ze schreef onlangs het standaardwerk ‘De staat van de welvaartsstaat’, waarin ze verder bouwt op het werk van Herman Deleeck.
Luc Cortebeeck moeten we niet voorstellen. De erevoorzitter van het ACV heeft als voorzitter van de werknemersgroep in de Internationale Arbeidsorganisatie en lid van het Dagelijks Bestuur van het Internationaal Vakverbond een brede kijk op het sociale wereldgebeuren.

EANDIS, INFRAX en uw energiefactuur

Een gemiddeld gezin betaalt vandaag meer dan 1000 euro per jaar voor zijn elektriciteit. Op twee jaar tijd kwam er meer dan 50% bij. Kleine verbruikers zagen hun factuur zelfs meer dan verdubbelen. De Turteltax en de afschaffing van de gratis stroom zijn belangrijke oorzaken voor die verhoging. Daarnaast wordt er ook steeds verwezen naar de vergoeding voor de distributienetbeheerders EANDIS en INFRAX. Meer dan een derde van de stroomfactuur gaat naar hen. Waar dient al dat geld voor?  

Groenboek Bestuur opent debat over inspraak middenveld in het beleid

Op 28 oktober lanceerde de Vlaamse overheid haar Groenboek Bestuur. Met dit Groenboek doet ze 30 voorstellen over hoe een vernieuwende overheid er in de toekomst zou kunnen uitzien en waar deze prioritair moet op inzetten. Droge kost, ver-van-mijn-bedshow … denkt u wellicht meteen? Toch niet, want het Groenboek Bestuur gaat ook over de manier waarop u in contact treedt met de Vlaamse overheid. En bovendien: het opent ook opnieuw de discussie over de manier waarop middenveldorganisaties, waaronder vakbonden, inspraak krijgen in de beleidsvoering.

Hertekening secundair onderwijs

Met het ‘witte vrijdagakkoord’ keurde de Vlaamse Regering de verdere hervorming van het secundair onderwijs goed. Over de grote krachtlijnen van de hervormingen was de Vlaamse regering het al eerder in 2016 eens geraakt. Het laatste akkoord vormt daarop een aanvulling en beschrijft een nieuwe structuur voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Daarmee komt voorlopig een einde aan een onderwijsdebat dat al 15 jaar woedt. Al is nog lang niet alles in kannen en kruiken. 

Vlaamse begroting: SERV vraagt meer overheidsinvesteringen

In het begin van elk jaar evalueert de SERV de begroting die de Vlaamse Regering enkele maanden eerder aan het Parlement heeft voorgelegd. De SERV hamert al een tijdje op het belang van meer investeringen. Ook dit jaar blijft het de belangrijkste boodschap.