Twee keer lid in de tweepijlerstructuur

Als lid van het ACV kom je terecht in een tweepijlerstructuur. Het komt erop neer dat je met 1 aansluiting bij het ACV, eigenlijk 2 keer lid bent.     
Je bent lid van een beroepscentrale (de professionele pijler). De onderneming of de sector waarin je werkt bepaalt welke centrale jouw belangen zal verdedigen.  
Je bent ook lid van een gewestelijk verbond (de interprofessionele pijler). Je woonplaats bepaalt tot welk verbond je behoort. De verbonden staan in voor de lokale dienstverlening (ze betalen bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkeringen uit) en organiseren lokale acties. 

De confederatie als koepel over beroepscentrales en verbonden  

De werking van de beroepscentrales en de gewestelijke verbonden wordt ondersteund door de confederatie. Dat is de overkoepelende structuur die de actie van het hele ACV coördineert.
Opdrachten
De opdrachten van de confederatie zijn onder meer:
  • de algemene coördinatie van de syndicale actie van het ACV;
  • interprofessionele onderhandelingen voeren met de werkgevers en de federale regering en het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
  • het ACV vertegenwoordigen in interprofessionele instanties, op nationaal en internationaal vlak;
  • de gezamenlijke financiën beheren (Centrale Weerstandskas, vormingsfonds, informatica, werkloosheidsdienst,...);
  • diensten organiseren die zowel de beroepscentrales als de gewestelijke verbonden ten goede komen.

Lees meer over