Congressen: de leidraad van ACV

Het congres is de hoogste instantie van het ACV en bepaalt het algemeen programma van het ACV. Het congres is samengesteld uit 900 vertegenwoordigers van alle organisaties (beroepscentrales en verbonden) en wordt in principe om de vier jaar georganiseerd.
Een congres is  een oefening in basissyndicalisme. Het is een moment dat militanten en vrijgestelden discussiëren en debatteren om standpunten mee vorm te geven. Deze standpunten stippelen mee de koers uit die het ACV zal volgen.
Door de regionalisering van sommige sociaaleconomische bevoegdheden, organiseren we nu ook op Vlaams, Brussels en Waals niveau congressen. 

Recente congressen

Nationaal ACV-CSC-congres - april 2015
Op 23 en 24 april zakten 900 ACV-vrijgestelden en militanten naar Oostende af voor het federaal ACV-congres ‘Zeg nu Zelf. Het ACV wilde tijdens dit congres het debat over de socio-economische democratie opentrekken, zoals het recht op zeggenschap van de werknemers en het gebruik van dit recht. 

Vlaams ACV-congres – april 2013
Het laatste congres vond plaats in april 2013. Dit was een Vlaams ACV-Congres en belichtte het thema ‘De nieuwe werkvloer’. 
Een werkvloer die meer is dan een optelsom van blitse machines, draadloos en papierloos, 3d-printing en hippe kantoren. 
Jobs van de toekomst ... ze bestaan hier en daar al, maar moeten vooral nog gecreëerd worden. Net als loopbanen die werknemers in staat stellen om langer, maar vooral ook beter te werken. Ook de realisatie van een kwaliteitsvolle werkomgeving en meer gelijke kansen op werk, vergen nog veel inspanningen.
Het resultaat van de besprekingen tijdens het congres kan je nalezen in het Verslagboek (pdf-bestand).
 
Congres Brussels Regionaal Comité - 18 april 2013
Het eerste congres van het Brussels Nationaal Comité van het ACV vond plaats in april 2013. 
Met als hoofdthema: wat zijn de prioriteiten voor de invulling van een kwaliteitsvolle job in Brussel, daarbij rekening houdend met de specificiteit van de grootstad.
  • Download het Verslagboek van het eerste Brussels Regionaal Comité (pdf-bestand)
ACV-congres - Morgen mee maken - 2010
In 2010 organiseerden we het 34e ACV-congres. Het kreeg de titel ‘Morgen mee maken: een andere toekomst is mogelijk’. 

De demografische ontwikkeling, de globalisering en de evolutie van het milieu en klimaat waren de drie grote kapstokken waaraan 42 krachtlijnen werden opgehangen.
  • Download het verslagboek van het 34ste ACV-congres (pdf-bestand)

Zin in een diepere duik in de geschiedenis?