Themawerking

Het ACV werkt rond heel wat thema's. Thema's die inspelen op de actualiteit en de noden van de werknemer. 
Soms organiseren we acties of zetten we rond een bepaald thema een campagne op.
Een korte opsomming van een aantal thema's waar we momenteel rond werken en/of standpunten rond innemen: