Vrijhandelsakkoorden ondermijnen democratie

Sinds 2015 bundelen de drie Belgische vakbonden de krachten met middenveldorganisaties, mutualiteiten, consumenten- en milieuorganisaties en van de beide koepels van de Noord-Zuidbeweging, om actie te voeren voor eerlijke handelsakkoorden en dus tegen TTIP én CETA. Dit bondgenootschap breidt zijn campagnewerk in 2017 uit tot acties rond TiSA. 
De drie verdragen draaien in de kern immers om hetzelfde: méér marktwerking, méér macht aan het bedrijfsleven (waardoor werknemersrechten in de knel komen) én sterke beperking van de democratische gekozen overheden.
Je vindt meer informatie over de acties, initiatieven en standpunten van het bondgenootschap ‘Stop TTIP & CETA’ op www.stopttip.be.
Belangrijk voor ons zijn de bondgenootschappen op internationaal syndicaal vlak, binnen het Internationaal Vakverbond (IVV) en binnen het Europees Vakverbond (EVV) én binnen de vakbondsfederatie van de bonden voor de dienstensectoren en openbare diensten op Europees en Internationaal Niveau, EPSU – PSI en UNI – Europe en ITF.
Je vindt meer informatie over de standpunten en acties van het IVV rond TiSA op deze website.

Meer info over TTIP en CETA...

 
Bekijk de bevattelijke video  van het Nederlandse programma Zondag met Lubach waar Arjen Lubach op een paar minuten tijd haarfijn uitlegt waar TTIP eigenlijk voor staat.