TTIP en CETA: vrijhandelsakkoorden ondermijnen democratie

Duizenden mensen stapten mee op in een kleurrijke, luidruchtige manifestatie tegen TTIP en CETA. Stop deze onrechtvaardige vrijhandelsakkoorden. Foto's: ACV en Dennis Licht

TTIP & CETA: vrijhandelsakkoorden die de democratie ondermijnen

Het ACV plaatst ernstige vraagtekens bij de gevolgen van deze Handelsakkoorden voor de burgers, consumenten, werknemers en patiënten. 

1.De onderhandelingen voor TTIP mogen niet verder gezet worden op basis van de huidige aanpak en dit onderhandelingsmandaat en moet aan de volgende eisen voldoen:
  • geen ISDS of ICS
  • geen harmonisering van de regelgeving die onze normen verlaagt en sociale vooruitgang belemmert… maar versterkte en afdwingbare sociale en milieuclausules die de mensenrechten en rechten van de werknemers garanderen en het voorzorgsprincipe beschermenc.
  • geen afbraak van wetten en regels die de consument en het milieu beschermt
  • een bescherming van bestaande en toekomstige openbare diensten en diensten van algemeen belang
  • geen deregulering van de financiële diensten
2. Wij vragen een democratisch besluitvormingsproces met echte transparantie en een echt publiek debat in België over deze Akkoorden.

3. Een duidelijk politiek gebaar: Nee tegen CETA.
Wij doen een beroep op alle Belgische politieke verantwoordelijken om de ondertekening en de ratificatie van dit Transatlantisch Akkoord te weigeren.

Meer lezen?

Documenten studiedag TTIP, 16 juni


In actie: het kan! Stop TTIP & CETA 

Het ACV slaat de handen in elkaar met het Belgisch Sociaal Middenveld tegen deze democratische dereguleringsakkoorden en sluit zich aan bij de coördinatie werkgroep.

Doe mee: stopttip.be en stopceta.be

Nationale betoging tegen TTIP en CETA:
20 september in Brussel.
Doe mee, mobiliseer. Meer info op de campagnesite