Sociaal overleg

Sociaal overleg
De Belgische economie is een typische overlegeconomie, historisch gegroeid en wijd vertakt. Op allerlei niveaus vindt doorlopend collectief overleg plaats tussen de - georganiseerde - werkgevers en werknemers en de overheid. Deze partners worden wel de sociale partners genoemd.  

Onderhandelingen 

De vakbonden, de spreekbuis voor de werknemers, spelen een essentiële rol in deze onderhandelingen. Het ACV en haar beroepscentrales zijn dan ook rijkelijk vertegenwoordigd in de verschillende overlegorganen. 
Het sociaal overleg m.b.t. de privésector vindt plaats op verschillende niveaus:
In de overheidssector of openbare sector verloopt het sociaal overleg op een geheel andere wijze. 

Ben je ACV-afgevaardigde?

Registreer je dan op deze site en log in op de militantensite: www.acv-militanten.be
Op deze speciale vergrendelde site vind je meer info over het sociaal overleg, aangevuld met andere info en handige tools die je vakbondswerk ondersteunen.