De ondernemingsraad (OR)

Sociaal overleg - onderneming - ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) moet worden opgericht in alle privéondernemingen met gemiddeld 100 of meer werknemers. Bovendien moet er opnieuw een OR worden opgericht in ondernemingen die tussen de 50 en de 100 werknemers tewerkstellen indien bij de vorige sociale verkiezingen in die ondernemingen een OR moest worden opgericht.
De OR wordt paritair samengesteld. Dit wil zeggen dat een OR bestaat uit evenveel werkgevers- als werknemersafgevaardigden.
De OR moet worden betrokken bij het sociaal, economisch en financieel beleid van de onderneming. Deze algemene bevoegdheid omvat vele terreinen: 
  • het personeelsbeleid
  • de arbeidsorganisatie
  • de financiële toestand en de economische situatie van de onderneming
  • de arbeidsvoorwaarden
  • de nieuwe technologieën
  • ... 
De ondernemingsraad is ingesteld door de Wet van 20 september 1948 die nadien herhaaldelijk werd aangepast.

Ben je ACV-afgevaardigde?

Registreer je dan op deze site en log in op de militantensite: www.acv-militanten.be
Op deze speciale vergrendelde site vind je meer info over het sociaal overleg, aangevuld met andere info en handige tools die je vakbondswerk ondersteunen.