Innovatie en SSWIFT

Op 1 januari 2017 startte het Vlaams ACV met het ESF-Project Samen Sleutelen aan WerknemersInspraak in Fabrieken van de Toekomst, ook wel SSWIFT genoemd. Met SSWIFT zetten we verder in op het ontwikkelen van een houvast en syndicale dienstverlening rond werknemersinspraak in innovatieprocessen. 
Met dit project zetten we als ACV, in partnerschap met de Industriecentrales ACVCSCMETEA, ACV Voeding en Diensten, ACV Bouw Industrie en Energie en LBC-NVK, HIVA en Flanders Synergy een bijkomende stap in het versterken van het sociaal overleg en het verhogen van werknemersinspraak tijdens innovatieprocessen in hun onderneming. 
Naast een Vlaams luik bevat SSWIFT ook een Europees luik dat, voor het gemak omgedoopt werd tot EPIC of Employee Participation in Industrial Change. Partners binnen het Europees netwerk zijn QFC een kwalificeringsnetwerk uit Duitsland opgericht door IG BCE. Faveo uit Polen, zusterorganisatie van QFC met nauwe banden met de Poolse vakbonden en Podkrepa uit Bulgarije. 
Het is mogelijk dat bepaalde initiatieven genomen binnen dit kader, uitgebreid kunnen worden naar alle vrijgestelden of stafmedewerkers binnen het ruimere ACV-CSC, ten gevolge van besprekingen binnen de bevoegde regionale instanties. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vormingen.