Eerdere projecten rond innovatie

Met SSWIFT bouwen we verder op de ervaringen en ondersteuningsvragen uit de twee eerdere innovatieprojecten van het ACV, ISO AO en WIN. ISO AO (ESF 2012-2015 en ESF ambassadeur in 2015) ofwel “innovatief sociaal overleg over de arbeidsorganisatie” resulteerde in een werkmap voor ondernemingsmilitanten met vragen over innovatieve arbeidsorganisaties en zelfsturende teams. 
Uit het WIN project onthouden we volgende aanbevelingen vanuit HIVA, die instonden voor de wetenschappelijke projectbegeleiding:
  1. Versterk en verspreid de kennis over de werking van directe werknemersparticipatie in innovatie, en hoe dit samenhangt met representatieve werknemersparticipatie 
  2. Versterk de legitimiteit van werknemersparticipatie om een rol op te nemen in (meer strategische) innovatiediscussie en –processen, zowel in de ogen van de werkgevers als die van de vertegenwoordigers zelf. 
  3. Creëer of versterk (bij voorkeur bipartite) externe actoren die op ondernemingsniveau werknemersparticipatie in innovatie versterken, en veranker hen op geijkte punten in het systeem van sociaal overleg 
  4. Zorg voor de duidelijke inbedding van werknemersparticipatie in een brede strategie en visie op innovatie in de industrie, idealiter geschraagd door een quadruple helix structuur. 
Volgens het HIVA ligt er voor werknemers een mogelijkheid om een rol van betekenis te spelen in trajecten van proces- en arbeidsorganisatorische innovatie. Dit soort types van innovatie sluiten niet alleen nauw aan bij de dagelijkse praktijk van militanten maar lenen zich bovendien ook tot het realiseren van een aantal win-wins of positieve effecten op enerzijds het innovatievermogen van ondernemingen en anderzijds een hogere arbeidskwaliteit. 
  • Tijdens de eindfase van het WIN project stelde zich de vraag naar: 
  • Een manier om ondernemingsmilitanten te ondersteunen rond innovatie 
  • Een werkwijze voor inbedding van de opgedane kennis in de structuren van het ACV. 
Naar verdere of bijkomende expertiseopbouw en procesmatige ondersteuning van ACV vertegenwoordigers op het terrein. Met SSWIFT willen we als ACV een verdere stap zetten in het versterken van de werknemersinspraak in het sociaal overleg over innovatiestrategieën van hun onderneming.