Consulteer de online databank gevaarlijke producten

Gevaarlijke stoffen zijn overal

Werknemers zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over de risico’s van het werken met gevaarlijke producten.
 Gevaarlijke stoffen zien er niet altijd gevaarlijk uit. De drukker ruikt wel oplosmiddelen en inkt, maar heeft vaak geen idee van de risico’s en de gevolgen voor zijn gezondheid. De verpleegster die een infuus wisselt bij een leukemiepatiënt, kan blootgesteld worden aan een kankerverwekkende stof. De secretaresse die de toner van het kopieerapparaat of van de printer bijvult, kent niet altijd de risico’s. 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In België hebben we een uitgebreide reglementering over gevaarlijke stoffen. Indien deze wetgeving overal correct zou worden toegepast, zou het heel wat veiliger en gezonder werken zijn. Minder mensen zouden ziek worden of zelfs sterven als gevolg van een blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Die reglementering is niet eenvoudig. Het ACV kan je helpen om de reglementering beter te begrijpen. 
 • In de nieuwe online databank gevaarlijke producten van het ACV vind je voor meer dan 800 gevaarlijke producten informatie over de aard van het product, de risico’s, de verplichte etikettering, de geldende grenswaarden, enz. 
 • 28 april 2016 is het Werelddag voor gezond en veilig werk. Dit jaar staat deze dag in het teken van alle werknemers die ziek werden als gevolg van kankerverwekkende en andere gevaarlijke stoffen. Check het dossier dat in ACV-Vakbeweging 841 verscheen (pdf-bestand)

Hou het veilig

Tientallen gevaarlijke producten kunnen kanker of andere ziekten veroorzaken. Hou het veilig!
 • Ontvlambaar: kan gemakkelijk ontbranden als het in contact komt met een vlam, een warmtebron of een vonk. Zowel vaste stoffen als vloeistoffen en gassen kunnen ontvlambaar zijn.
 • Schadelijk, irriterend of sensibiliserend: kan zeer gevaarlijk worden bij hoge dosis, veroorzaakt jeuk, roodheid of ontstekingen bij direct of langdurig contact met de huid of de slijmvliezen. Sensibiliserende stoffen kunnen overgevoeligheid of astma veroorzaken.
 • Lange termijn gezondheidseffecten: kan bij opname via de mond of de huid of bij inademen kankerverwekkend zijn, gevaarlijk zijn voor de voortplanting of het ongeboren kind schaden. Ook kan de stof specifieke organen zoals de longen aantasten.
 • Giftig: kan, zelfs in kleine hoeveelheden, bij opname door de mond, via de huid of bij inademen ernstig gevaar opleveren voor de gezondheid en dodelijk zijn.
Kijk na ar het gevaarsymbool op het etiket. Het zegt je wat de belangrijkste risico’s zijn voor de veiligheid en de gezondheid. Lees ook aandachtig de waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen.

Wat moet je als werkgever doen?

 1. Enkel wanneer het echt nodig is gevaarlijke producten gebruiken en kiezen voor de minst gevaarlijke.
 2. De blootstelling aan gevaarlijke producten beperken: in gesloten systemen werken, afzuiging voorzien, de wettelijke grenswaarden respecteren.
 3. Gratis de gepaste werkkledij en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen geven en onderhouden. 
 4. Op alle bussen, potjes en leidingen de wettelijk verplichte etikettering plaatsen.
 5. Vooraf de werknemers informeren, instructies en een opleiding geven.
 6. Zorgen voor het gezondheidstoezicht door de preventieadviseur arbeidsgeneesheer.

Wat moet je als werknemer doen?

 1. Werken met gevaarlijke stoffen kan je gezondheid schaden, maak er geen spel van.
 2. Lees vooraf aandachtig het etiket en de instructies en volg ze strikt op.
 3. Draag de beschikbare werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 4. Respecteer enkele hygiëneregels: nooit eten, drinken of roken tijdens het werken. 
 5. Verwittig je leidinggevende wanneer een probleem ontstaat bij het werken met gevaarlijke producten.
 6. Contacteer de preventieadviseur arbeidsgeneesheer wanneer je een gezondheidsprobleem hebt of vermoedt.

Stop REFIT: de veiligheid en gezondheid van werknemers is in gevaar

De Europese Commissie wil met haar REFIT-programma (Regulatory Fitness and Performance), het de bedrijven wat minder lastig te maken door een aantal administratieve lasten te schrappen. Maar die 'lasten' omvatten ook elementen die van fundamenteel belang zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers ! Een standpunt dat we niet kunnen steunen. 
Stel je voor: een regering die zegt dat ze stopt met alle nieuwe regels voor veiligheid en gezondheid op het werk. Omdat er al teveel regels zijn. Omdat al die veiligheidsregels om werknemers te beschermen toch maar hinderlijk zijn voor werkgevers. Teveel administratieve last voor die werkgevers. Teveel kosten. En dus, zegt die regering, stoppen we meteen alles wat door deskundigen en ambtenaren en sociale partners werd voorbereid aan nieuwe regels of aanvullingen. Niks meer in deze legislatuur. En we kijken ook eens na wat kan worden geschrapt van alle bestaande regels. Want zo kunnen we werkgevers beter hun gang laten gaan, niet gehinderd door allerlei veiligheidsregels. Zo geraken we uit de crisis. Zoveel onzin hoorden we nog niet van een Belgische politieke partij. Maar het is wel in een notendop wat de Europese Commissie voorstaat.
'De groei een zetje geven'. In die bewoordingen stelt de Europese Commissie haar programma REFIT voor waarmee ze de EU-wetgeving wat wil versoepelen om het de bedrijven – en vooral de  KMO’s – wat minder lastig te maken. Een op het eerste  gezicht lofwaardig initiatief. Maar al snel  blijkt dat die vereenvoudiging de richting uitgaat van een vermindering van de bescherming van  de werknemers. Bij de voorstelling van dit programma kondigde toenmalig Commissievoorzitter José Manuel Barroso immers aan dat er onmiddellijk een einde kwam aan een reeks lopende initiatieven, die  rechtstreeks verband houden met de veiligheid en de gezondheid op de werkplek en met het  leefmilieu. Dit betekent dat de Commissie zomaar ongestraft en buiten iedereen om ook in de traditionele media kreeg dit thema maar weinig echo – de werkvoorwaarden in heel wat beroepen afzwakt. 

Meer info?


Ben je militant en wil je meer weten over gevaarlijke stoffen?
Op de militantensite vind je onder het luik thema's uitgebreide informatie over gevaarlijke stoffen.  
Let op, wel even inloggen (zie site bovenaan).