Vragen over je online privacy? Contacteer het ACV

Je wil niet dat gevoelige persoonsgegevens in de verkeerde handen terechtkomen. Denk aan informatie over je gezondheid, je politieke opvatting, je levensbeschouwelijke overtuiging … Volgens de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' is ook informatie over je lidmaatschap bij een vakbond gevoelige persoonsinfo. Met andere woorden: niemand, ook niet je werkgever of de overheid, heeft recht op deze informatie. Om contact met ons op te nemen, maak je hieronder de keuze.
Nood aan meer info over dit thema? Raadpleeg dan onze brochure 'Hoe gaat het ACV om met je persoonsgegevens?' (.pdf)

Ben je ACV-militant of verwerker?

Heb je een probleem met je persoonsgegevens vastgesteld? Stuur dan een e-mail naar incident_notification@acv-csc.be.

Ben je lid van het ACV? Of ben je lid geweest?

Heb je een vraag over je rechten rond persoonsgegevens? 
Of denk je het slachtoffer te zijn van een inbreuk? 
Stuur ons een e-mail met je voornaam, naam en geboortedatum