Publicaties: werkloos of werkzoekend

Werkloos of werkzoekend? Helder leren spreken over de arbeidsmarkt

   
De woorden die we gebruiken als het over de arbeidsmarkt en het beleid zijn soms vaag of gekleurd. Deze verklarende begrippenlijst wil onduidelijke woorden uitleggen en de aandacht vestigen op een aantal al dan niet neutrale termen. Voor al wie zich op of rond de arbeidsmarkt begeeft: werkzoekenden, vrijwilligers, arbeidsbemiddelaars, studenten

Raadpleeg uw werkloosheidsdossier online

   
Je kan je werkloosheidsdossier bij het ACV ook online raadplegen. Wil je weten of je uitkering als gestort is? Of wat de stand van zaken is in jouw dossier? Heb je een fiscaal attest of een bewijs van betaling nodig? 
Je moet hiervoor niet naar het ACV-dienstencentrum. Met je elektronische identiteitskaart eID en een kaartlezer kan het van thuis uit. 
Lees de folder voor meer uitleg. 

Stempel nu online

Volledig werkloos? Vervang je eC3 door online te stempelen met je elektronische identiteitskaart eID en een kaartlezer. Lekker makkelijk, veilig en snel,van thuis uit. Lees de folder voor meer uitleg.

PWA krant (plaatselijk werkgelegenheids-agentschap)

   
De ACV-werkzoekendenwerking verdedigt de belangen van de werklozen. In deze krant lees je meer over het Plaatselijk Werkgelegenheids-Agentschap en de voorgenomen omslag naar Wijkwerken.

Infofiches werkloosheid RVA-ACV

In samenwerking met de RVA geeft de vakbond ‘informatiedocumenten’ over je werkloosheidsstatuut uit.
Er zijn voor werkloze buitenlandse werknemers ook informatiedocumenten in vreemde talen beschikbaar.
  • Bestellen
  • Je kan de verschillende fiches hieronder bekijken:

Download of doorblader de infofiches
(geldig vanaf 1 januari 2019)

Algemeen:
Uitkeringen en vrijstellingen:
Uitkeringen en SWT (het vroegere brugpensioen): 
Uitkeringen en tewerkstelling:
Uitkeringen en vakantie:

Mik op een job

   
De ACV-bijblijfwerking helpt je bij het solliciteren. In deze brochure vind je handige tips van de ACV-bijblijfconsulenten, die je ook kan contacteren voor loopbaanadvies.

Gezocht: rechten voor werkzoekenden

   
De ACV-brochure 'Gezocht: rechten voor werkzoekenden’ is een handvest van de werkzoekende. Lees meer over de 10 basisrechten voor werkzoekenden