Publicaties: werk en gezin

Zwangerschap, adoptie, pleegzorg 2019


  • Je verwacht een kindje. Het ACV wenst je van harte proficiat! Natuurlijk heb je allerlei vragen. Deze brochure wil jouw gids zijn voor, tijdens en na de komst van je kindje.
  • Online consulteren/downloaden

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

 
In deze brochure wordt het stelsel van tijdkrediet en landingsbanen in de privésector in details uitgelegd. Met daarbij ook een overzicht van alle uitkeringen en premies waar je recht op hebt. Ook de voorwaarden en procedures om thematische verloven op te nemen zoals ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof komen er in aan bod. Editie, december 2017.