Publicaties: sociale wetgeving

Vakantieboekje


Jaarlijks geeft het ACV in aanloop naar de zomervakantie een vakantieboekje uit. Deze publicatie geeft een overzicht van de wetgeving inzake wettelijke jaarlijkse vakantie (tijdstip en duur, vakantiegeld...) voor arbeiders, bedienden, overheidspersoneel en werkzoekenden. Editie 2019.

Rechtvaardige fiscaliteit


Hoe denkt het ACV over personenbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, regionale- en milieubelastingen? Hoe moet België omgaan met fraude en welke rol heeft de belastingadministratie? Het ACV pleit voor een rechtvaardige fiscaliteit en in deze brochure vind je onze standpunten. Editie 2018.

Wegwijzer sociale wetgeving 2018

 
Deze brochure geeft essentiële informatie over de bronnen van het sociaal recht, de wetgeving inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid, de van kracht zijnde maatregelen met betrekking tot het tewerkstellingsbeleid, informatie over hoe het ACV de rechten van leden verdedigt en de bedragen van de sociale bijdragen en sociale uitkeringen. 

Goed om weten

 
Ken je rechten als werknemer. Stel, je zit met een vraag over je werk. Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht? Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wat is SWT? Hoeveel uren mag ik maximaal werken? En vanaf welke leeftijd kan ik op pensioen? Deze handige infogids geeft een antwoord op al deze (en andere)vragen. Editie 2016.