ACV-berekeningsmodules online

Het ACV heeft een aantal berekeningsmodules aangemaakt.
De meeste calculators kunnen door iedereen online geconsulteerd worden. Sommige zijn voorbehouden voor ACV-leden. Weer andere voor ACV-militanten.

Berekeningsmodules voor iedereen...

Welke tewerkstellingsmaatregelen passen bij mijn profiel?
Er zijn in België heel wat tewerkstelingsbevorderende maatregelen. Je kan online nagaan op welke voordelen en premies je als werknemer recht hebt en wat de voorwaarden zijn voor een bepaalde maatregel. De module zoekt dit voor je uit op basis het persoonlijk profiel dat je online opstelt. 
LET OP. Naar aanleiding van een aantal regeringsmaatregelen als gevolg van de 6e staatshervorming wordt deze module uitgebreid aangepast. Momenteel kan je de module niet consulteren. Voor Vlaamse maatregelen kan je wel de site van VDAB checken:
Heb ik recht op klein verlet?
Met deze toepassing kan je checken op hoeveel dagen klein verlet je in welke situatie recht hebt. Voor een aantal sectoren zijn de bijkomende regelingen toegevoegd. 
Bruto-netto-calculator
Met deze calculator kan je je brutoloon omrekenen naar een nettobedrag.
Bereken je pensoenverlies (nav de vermindering van gelijkgestelde periodes)
Het voorstel van minister Bacquelaine om de gelijkgestelde periodes voor het pensioen te beperken betekent minder pensioen. Volgens dat plan zal het aantal gelijkgestelde dagen bij (tijdelijke) werkloosheid of SWT (brugpensioen) worden beperkt tot één jaar, over de volledige loopbaan. Waarna een fictief minimumloon in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen. Het pensioenverlies kan zeer aanzienlijke proporties aannemen.
Berekening opzeg
Met de eenmaking van de statuten geldt er bij ontslag nog slechts één regeling voor de berekening van de opzegtermijn voor arbeiders en bedienden.
ACV-afgevaardigden loggen best in voor meer toepassingen van deze module (berekening ontslagcompensatievergoeding ofwel OCV).

Bereken je jaarlijks inkomensverlies
Hoeveel verlies jij nav de regeringsmaatregelen van Michel en Bourgeois?
Bereken wat je onderneming wint
Sociale benchmarking
Hoe scoort jouw onderneming op basis van een aantal sociale kenmerken zoals de gemiddelde personeelskost per werknemer, het aantal uitzendkrachten, de scholingsgraad, de loonkloof man en vrouw...
Bereken de loonkloof in je onderneming

Bereken je belastingen online
Het ACV ging voor deze dienstverlening in zee met DVV (Taxweb). Je kan met Taxweb niet alleen je peronenbelasting berekenen, maar ook controleren of de uiteindelijke rekening van de fiscus voor het voorgaande jaar klopt.

Databank gevaarlijke producten
Beschrijvende fiches voor meer dan 800 producten die door de Belgische wetgeving als gevaarlijk worden bestempeld.


SOCIALE VERKIEZINGEN
- Controle resultaten
  • Controle resultaten: controleer de officiële resultaten ingegeven door de werkgever bij de FOD

- Zetelverdeling onder vakbonden

- Aanwijzing verkozenen

- Mandatenberekening sociale verkiezingen
Deze module berekent de verdeling van de mandaten bij de sociale verkiezingen.

Wet op privacy

De persoonlijke gegevens die je moet invullen in deze berekeningsmodules worden door het ACV nergens bewaard. Ze worden enkel gebruikt om de berekeningen te kunnen maken en om je toe te laten handige print-outs te maken. Het ACV respecteert dus volledig je privacy. 

Berekeningsmodules voor leden...

Berekeningsmodules voor militanten...