Hoe vraag je een werkloosheidsuitkering aan?

Voor welke dagen heb ik recht op werkloosheidsuitkeringen?

Werkloosheidsuitkeringen worden toegekend voor elke dag van de week behalve zondag, en op voorwaarde dat je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Je zal dus als werknemer - gemiddeld – recht hebben op 26 uitkeringen per maand.

Hoe wordt de hoogte van je uitkering berekend?

De werkloosheidsuitkering is degressief in tijd. De hoogte van je uitkering hangt af van verschillende factoren.

Van een percentage basisloon naar forfaitair bedrag

Gedurende een bepaalde periode is het bedrag van je uitkering een percentage van je basisloon. Afhankelijk van je beroepsverleden varieert die periode van 14 maanden tot 48 maanden.
Daarna wordt de vergoeding beperkt tot een forfaitair bedrag. 

Loonplafond

Er wordt ook rekening gehouden met een loonplafond en het plafond varieert naargelang de duur van de werkloosheid.

Gezinssamenstelling

Je gezinssamenstelling is de factor die je werkloosheidsuitkering het meest beïnvloedt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
  • werknemers met gezinslast (gezinshoofden)
  • alleenstaanden die alleen wonen
  • de andere werknemers, soms samenwonenden genoemd

Wie betaalt de uitkeringen uit?

Werkloosheidsuitkeringen worden uitbetaald door de uitbetalingsinstelling die de werkloze zelf heeft gekozen. Ofwel een vakbond (ACV) ofwel de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW).

Wat kan het ACV voor je betekenen?

Als lid van het ACV kan je voor je werkloosheidsdossier beroep doen op onze diensten. Samen met jou maken we een werkloosheidsdossier op en leiden we je door de soms ingewikkelde procedures. Ook kan je beroep doen op onze bijblijfconsulenten die je helpen ander werk te vinden.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Check je profiel op Mijn ACV


Consulteer je persoonlijk dossier op Mijn ACV. Onverhoopt werkloos? Ook je e-dossier werkloosheid vind je onder Mijn ACV.

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.