Tijdelijke werkloosheid: economische werkloosheid

Werkloosheid
Wanneer de werknemer op inactiviteit wordt gezet wegens gebrek aan werk, dan kan hij onder bepaalde voorwaarden een vervangingsinkomen ontvangen. Je arbeidsovereenkomst wordt dan voor enige tijd geschorst. Dit wordt tijdelijke werkloosheid genoemd. 
Economische werkloosheid is een van de vormen van tijdelijke werkloosheid. Slecht weer of een technische storing kunnen je arbeidsovereenkomst ook tijdelijk schorsen.

Wanneer heeft de werknemer recht op die uitkering?

  • Arbeiders hebben recht op de uitkering wanneer de werkgever op een correcte manier de tijdelijke werkloosheid om economische redenen inroept en aangeeft bij de RVA.
  • Voor bedienden werd een stelsel ingevoerd dat analoog is aan dat de arbeiders. Dit stelsel is van toepassing op ondernemingen die in moeilijkheden verkeren.

Wat is het bedrag van de uitkering?

Het bedrag hangt af van twee factoren: de normale bezoldiging en de gezinssituatie.
De bedragen m.b.t. tijdelijke werkloosheid vind je in de rubriek sociale uitkeringen.

Welke procedure moet de werknemer volgen?

Vanaf de eerste werkloosheidsdag in elke maand moet de werknemer een controleformulier tijdelijke werkloosheid krijgen van zijn werkgever. Op het einde van de maand moet de werknemer het ingevulde formulier ondertekenen en indienen bij zijn uitbetalingsinstelling. 

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Check je profiel op Mijn ACV


Consulteer je persoonlijk dossier op Mijn ACV. Onverhoopt werkloos? Ook je e-dossier werkloosheid vind je onder Mijn ACV.

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.