Deel je ervaringen over outplacement

Outplacement
Meer en meer mensen volgen, al dan niet vrijwillig, outplacement. Daarom willen we hier rond een enquête organiseren. We zijn immers erg benieuwd naar ervaringen van werknemers die gebruik maken van outplacement.
Er bestaan heel wat erkende outplacementbureaus.  Sommige outplacementbureaus hebben meer expertise naar bijvoorbeeld kaderpersoneel, andere bureaus richten zich op bepaalde sectoren… 
De vraag stelt zich dus; welk outplacementbureau kiezen we best? Want hierin heb je  als werknemer inspraak. De ondernemingsraad, of als deze er niet is, de vakbondsafvaardiging, heeft immers een beslissende opdracht in de keuze van outplacement bij collectief ontslag. Daarnaast kan je ook als individuele werknemer in gesprek gaan met je werkgever wanneer hij jou outplacement aanbiedt. En dan is het handig als je weet bij welk outplacementbureau je  het best geholpen zal worden voor je verdere loopbaan!