Vastbenoemde ambtenaren

Ben je vastbenoemd in de openbare sector of in het onderwijs? Dan zijn er twee zaken van de re-integratieprocedure niet op jou van toepassing:
  1. Als vastbenoemde in de openbare sector of het onderwijs krijg je geen ziekte-uitkering via de mutualiteit, maar krijg je via je werkgever loon of een ziektevergoeding. Dit wil zeggen dat de adviserend arts van de mutualiteit de re-integratieprocedure niet kan opstarten. Wel kan jij zelf, je behandelend arts, of je werkgever de re-integratieprocedure opstarten.
  2. Wanneer na het onderzoek bij de arbeidsarts blijkt dat je definitief ongeschikt bent voor het overeengekomen werk, kan je niet ontslagen worden wegens medische overmacht.

Download de ACV-folder

Militant? Download dan deze brochure