Re-integratie na langdurige ziekte zonder contract

Ook als werkzoekende kan je langdurig ziek zijn, maar toch de mogelijkheid hebben tot re-integratie op de arbeidsmarkt. 
Hieronder de twee stappen die gezet kunnen worden na de eerste drie maanden arbeidsongeschiktheid.

STAP 1. Beoordeling door de adviserend arts

De adviserend arts probeert in te schatten of je terug aan het werk kan. Dit zal vaak gebeuren via een vragenlijst, die onderzoekt of je het zelf mogelijk vindt het werk te hervatten of welke belemmeringen er nog zijn. 
De adviserend arts kan je ook oproepen voor een gesprek of een medisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek, word je door de adviserend arts ingedeeld in een van volgende groepen:
  • A. Je kan binnen de 6 maanden een beroep uitoefenen op de arbeidsmarkt. Zie STAP 2.
  • B. Je kan omwille van medische redenen niet aan het werk gaan.
  • C. Aan het werk gaan is nog niet aan de orde: prioriteit gaat naar diagnose en behandeling.
  • D. Aan het werk gaan is mogelijk, mits een herscholing of beroepsopleiding. Zie STAP 2.

STAP 2. Het re-integratieproject

Via je adviserend arts kan je een re-integratieproject volgen om terug een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. 
Een medisch sociaal onderzoek kijkt naar je medische toestand en de mogelijkheden om terug aan het werk te gaan. 
  • Welke jobs zijn mogelijk? 
  • Kan er nog voltijds gewerkt worden? 
  • Is het nuttig een opleiding te volgen? 
Binnen de 4 à 8 weken na dat medisch sociaal onderzoek, wordt een re-integratieplan opgemaakt. Ook je behandelend arts kan hieraan meewerken.
Als je in het plan stapt, dan wordt het na 3 maanden opnieuw geëvalueerd.

Download de ACV-folder

Militant? Download dan deze brochure