Beroepsziekten

Gezondheidstoezicht.
De werknemer kan aanspraak maken op een vergoeding indien hij kan bewijzen dat hij een ziekte heeft opgelopen die vermeld staat op de lijst van erkende beroepsziekten. Of dat hij werd blootgesteld aan het risico van die ziekte in het kader van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst (de tewerkstelling in bepaalde ondernemingen die worden gepreciseerd in een andere lijst).
De werknemer kan ook aanspraak maken op een vergoeding wanneer hij lijdt aan een ziekte die niet voorkomt op de lijst, maar waarvan hij bewijst dat de determinerende oorzaak in de uitoefening van het beroep ligt.

Welke vergoeding kan je ontvangen bij een beroepsziekte?

De wetgeving op de beroepsziekten voorziet in een van de wetgeving op de arbeidsongevallen overgenomen schadevergoeding ten gunste van de slachtoffers van dergelijke ziekten.
  • de volledige terugbetaling van geneeskundige verzorging voor zover ze niet gedekt is door de ziekteverzekering;
  • de toekenning van een uitkering ter compensatie van het loonverlies in geval van tijdelijke ongeschiktheid;
  • de toekenning van een uitkering ter compensatie van het verlies aan beroepsbekwaamheid in geval van blijvende ongeschiktheid;
  • renten aan de rechthebbenden en terugbetaling van begrafeniskosten, ingevolge het overlijden van het slachtoffer.
  • ACV-vakbondsafgevaardigden lezen er meer over op de militantensite (inloggen)

Wie dient de aanvragen in?

De aanvragen voor een vergoeding zijn onderworpen aan bepaalde vormvereisten. De aanvraag moet een medisch rapport bevatten. In de praktijk zijn het vaak de ziekenfondsen die deze aanvragen indienen. 
Indien de beslissing van het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) ongunstig is, kan het slachtoffer beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.
  • ACV-vakbondsafgevaardigden lezen er meer over op de militantensite (inloggen)

In welke gevallen kan preventieve verwijdering worden overwogen?

Wanneer het FBZ vaststelt dat de werknemer een beroepsziekte heeft opgelopen of er een dreigt op te lopen, kan het de werknemer een tijdelijke of definitieve verwijdering uit het schadelijk milieu voorstellen. Naargelang van het geval heeft de betrokkene dan recht op uitkeringen voor tijdelijke of blijvende ongeschiktheid.
  • ACV-vakbondsafgevaardigden lezen er meer over op de militantensite (inloggen)

Meer info voor leden?

Raadpleeg de fiches van de Sociale Wegwijzer van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen).

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.