Zorgverlof Vlaamse aanmoedigingspremies

Zorgverlof
Werknemers die thematisch verlof nemen, kunnen aanspraak maken op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid (zorgkrediet), bovenop de RVA-uitkering. 
Daartoe moeten 4 algemene voorwaarden vervuld zijn:
 • Je werkt in de privésector.
 • Je werkt in het Vlaamse Gewest.
 • Je werkt bij de werkgever sinds 1 jaar.
 • Je valt onder een ad-hoc akkoord, gesloten op het vlak van de sector of onderneming.
De aanvraag moet worden ingediend bij de Vlaamse overheid 

Welk zorgkrediet?

Werknemers beschikken over een zorgkrediet van 1 jaar dat recht geeft op de Vlaamse aanmoedigingspremie in volgende gevallen:
 • Zorg voor een kind tot en met de leeftijd van 7 jaar (11 jaar indien het kind voor 66% gehandicapt is).
 • Zorg voor een moeder of vader ouder dan 70 jaar.
 • Bijstand aan een persoon die ongeneeslijk ziek is en die zich in een terminale fase bevindt.
 • Bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Wat gebeurt er als er geen akkoord bestaat op het vlak van de sector of onderneming?

Als er op het niveau van de sector of de onderneming geen akkoord bestaat, is de minimale regelgeving van toepassing. De Vlaamse aanmoedigingspremie wordt toegekend bij:
 • Palliatief verlof.
 • Verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.
 • Ouderschapsverlof.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
 • Tijdkrediet
 • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.