Heb je recht op een RVA-vergoeding?

RVA-vergoeding tijdkrediet
Vanaf 1 januari 2015 verandert er een ander rond tijdkrediet en landingsbanen. Dit heeft vooral betrekking op de RVA-vergoeding. Het recht op loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering wijzigt niet. 
Het recht op een RVA-vergoeding wordt echter veel strenger. Het zal vaker voorkomen dat je nog recht hebt op een vorm van tijdkrediet maar niet langer op een RVA-vergoeding tijdkrediet. Dit is het tijdkrediet zonder uitkeringen.

Hoe wordt het recht op uitkeringen beperkt?

Tijdkrediet

Vanaf 1 januari 2015 is er nog enkel recht op een RVA-vergoeding bij tijdkrediet met motief. Bovendien wordt, over je hele loopbaan, maximum 4 jaar tijdkrediet vergoed. Alle voorgaande vergoede periodes tijdkrediet of loopbaanonderbreking (ook die van vóór 2015) worden in mindering gebracht. 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met de zogenaamde thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorgen of bijstand aan zwaar ziek persoon).

Landingsbaan

Het regeerakkoord trok de algemene leeftijd voor landingsbanen met uitkering op van 55 jaar naar 60 jaar. Voor een aantal categorieën van werknemers blijft er een recht op landingsbanen met uitkering vanaf 55 jaar: werknemers tewerkgesteld in ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden, werknemers met 35 jaar beroepsverleden, arbeiders uit de bouwsector met een attest van ongeschiktheid en werknemers met een zwaar beroep. Zware beroepen zijn deze uit de SWT-reglementering: wisselende ploegen, onderbroken diensten en nachtarbeid.

Overgangsmaatregelen

Deze beperkingen gelden in principe voor nieuwe aanvragen tijdkrediet vanaf 1 januari 2015. Uitzondering: Voor de ‘lopende’ aanvragen of aanvragen om ‘verlenging’ blijven de oude regels van toepassing.

Lopende aanvragen 

= aanvragen die gelijktijdig voldoen aan alle volgende voorwaarden:
  • Het tijdkrediet gaat in voor 01.07.2015
  • De schriftelijke aanvraag bij de werkgever gebeurde voor 01.01.2015
  • De volledige aanvraag wordt bij de RVA ingediend voor 01.04.2015

Aanvraag om verlenging 

= aanvragen die gelijktijdig voldoen aan alle volgende voorwaarden:
  • Een ononderbroken verlenging
  • Onder dezelfde vorm
  • Van een op 31.12.2014 lopende periode van onderbrekingsuitkeringen