Tijdkrediet: duur onderbreking

Tijdkrediet
Wat is minimale en maximale duur van een periode tijdskrediet? Het ACV informeert je.

Wat is de minimale duur van een periode tijdskrediet?

Het tijdskrediet moet genomen worden in periodes van minstens:
  • 3 maanden in het kader van voltijds of halftijds tijdskrediet.
  • 6 maanden in het kader van 1/5 tijdskrediet.
Uitzonderingen:
Tijdskrediet om palliatieve verzorging te verlenen. Je neemt het per minimale periodes van een maand. Per patiënt kan die periode worden verlengd met een maand.
Tijdskrediet om bijstand of verzorging te verlenen aan een ernstig ziek gezins- of familielid. Je neemt het tijdskrediet in minimale periodes van een maand en maximaal in periodes van drie maanden.
Wanneer, na een of meer periodes tijdskrediet, het resterende «kapitaal» aan tijd geringer is dan de vereiste minimumperiode, kan het saldo toch worden opgenomen.

Wat is de maximale duur van een periode tijdskrediet?

Je kan maximaal een aanvraag indienen waarbij je al je rechten inzake tijdskrediet met of zonder motief opgebruikt.

Wat gebeurt er na het tijdskrediet?

Na het tijdskrediet moet de werkgever je je vroegere baan of een gelijkwaardige functie laten uitvoeren.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdskrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!