Sectorfondsen

Sectorfondsen
Sectorfondsen zijn dé opleidingscentra van de sectoren. Ze organiseren opleidingen voor hun sector.
De meeste sectoren ofwel paritaire comités hebben een sectorfonds dat voorziet in een ruim vormingsaanbod.

Welke opleidingen kun je volgen?

Sectorfondsen richten zich allereerst naar werknemers binnen het eigen paritair comité. Heel wat van de vormingen die door de sectorfondsen georganiseerd worden zijn zeer sectorspecifiek. Via gerichte opleidingen willen ze werknemers uit de sector opleiden zodat ze mee zijn met de laatste technieken en evoluties uit de sector. Een aantal sectorfondsen geven ook algemenere opleidingen zoals  computeropleidingen. 
Sommige sectorfondsen richten zich ook naar werkzoekenden. Via gerichte opleidingen willen ze werklozen toeleiden naar de sector. Hiervoor wordt samengewerkt met VDAB. 

Certificering

Als je de opleiding met succes beëindigt, verwerf je een getuigschrift.

Kostprijs

Het sectorfonds komt je werkgever tegemoet in de kostprijs voor het volgen van de opleiding. De meeste opleidingen zijn gratis of aan sterk verminderde prijzen.

Extra voordelen voor andere opleidingen

Naast het vormingsaanbod kennen verschillende sectorfondsen ook tegemoetkomingen toe wanneer je als werknemer behorend tot hun paritair comité een opleiding wil gaan volgen. We zetten deze voordelen even op een rijtje: 
Paritair comité 111.1&2 (metaal)  www.tofam.be 
Tofam biedt tussenkomsten aan voor opleidingen via een centrum voor volwassenenonderwijs of Syntra. De tussenkomst is helft van de opleidingsprijs met een maximum van 100 euro (inschrijvingsgeld bedraagt minimum 50 euro).
Paritair comité 109 en 215 (confectiesector)  www.ivoc.be 
Deze pc's komen tussen voor maximum 640 euro (= inschrijvingsgeld, materiaal, boeken, transport,…). Enkel voor arbeidsmarktversterkende opleidingen; Ivoc komt niet tussen voor opleidingen om zelfstandige te worden.
Paritair comité 124 (bouwsector) www.fvb.be 
Arbeiders werkzaam in pc 124 kunnen een premie krijgen voor het volgen van een opleiding. Alle opleidingen bouw, hout, lassen, sanitair/CV, schilderwerk... komen in aanmerking, of je ze nu op eigen initiatief volgt dan wel met medeweten van je bedrijf. Ook computerlessen komen in aanmerking als je ze volgt met medeweten van je werkgever. Je ontvangt een premie van 50 euro per zaterdag of 6,25 euro/uur bij avondopleiding.
Paritair comité 130 (grafische sector)  www.grafoc.be
Grafoc komt tussen voor maximum 250 euro voor opleidingen uit de navormingsbrochure die op de website van Grafoc vermeld staan of bij een gemotiveerde aanvraag.
Paritair comité 218 (bedienden)  www.cevora.be
Cevora geeft 100 tot 375 euro tegemoetkoming per schooljaar (ongeacht hoeveel cursussen). Cevora komt enkel tussen voor arbeidsmarktversterkende opleidingen die buiten de werkuren doorgaan. Om recht te hebben op de tegemoetkoming moet je slagen in de opleiding, buiten de werkuren. Ook recente ex-werknemers van het paritair comité kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming.
Paritair comité 310 (banken)  www.elanplus.be
Tegemoetkoming van 130 euro per cursus. Elanplus komt enkel tussen voor opleidingen die doorgaan buiten de werkuren. De opleiding moet erkend zijn in het kader van betaald educatief verlof. PC 310 vraagt aanwezigheidsattesten om recht te hebben op de tussenkomst.
Paritair comité 320 (horeca) www.fanvanhoreca.be
PC 130 komt tussen voor de helft van de kosten van het inschrijfgeld. Voorwaarden: slagen in de module.
Check of je (daarnaast ook) in aanmerking komt voor opleidingskrediet, betaald educatief verlof of opleidingscheques

Opleidingsmodaliteiten

De meeste opleidingen worden overdag tijdens de werkuren gegeven. Een beperkt aantal sectorfondsen biedt ook opleidingen ‘s avonds of in het weekend aan.
Meestal gaan de lessen in groep door. 

Meer info

  • Neem contact op met de centraal propagandist of vakbondssecretaris verantwoordelijk voor jouw sector. 

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.