Loopbaanadvies

Loopbaanadvies
Het ACV heeft je heel wat te bieden om verder te bouwen aan jouw loopbaan. Je kunt bij ons terecht voor alle praktische vragen over je loopbaan, arbeid en inkomen. We geven je basisinformatie rond je rechten en plichten, maar verlenen je ook graag advies over de voor- en nadelen die maatregelen/systemen of keuzes hebben. Zo kan je terecht bij:

ACV-dienstverleners

Ze staan je met raad en daad bij met sociaal-juridische informatie. Je kan bij hen terecht voor acute vragen. Bijvoorbeeld: wat zijn mijn rechten i.v.m. tijdskrediet en hoe maximaliseer ik mijn rechten? Welke stappen moet ik zetten voor de opmaak van een correct dossier? Hoe moet ik een aanvraag doen?

ACV-zonepropagandisten

Ze helpen je gerichte keuzes te maken in sociaal-juridische dossiers die te maken hebben met de start, het midden of het einde van je loopbaan. Bijvoorbeeld rond studentenwerk, interim, arbeidsvergunningen, combinatie arbeid/gezin, eindeloopbaan… Ze helpen je de voor- en nadelen af te wegen van maatregelen en systemen. Waar nodig verwijzen ze je gericht door naar instanties en diensten.

ACV-bijblijfconsulenten

Ze helpen je verder met alle praktische vragen omtrent werk en het zoeken naar (ander) werk.  Individueel of in groep geven ze je informatie en tips over de thema’s die jou aanbelangen, zoals solliciteren, opleidingen, het gebruik van Mijn Loopbaan, stress op het werk…  De consulenten bieden begeleiding aan op maat. Nood aan een intensievere begeleiding. Dan bekijken ze met jou of je verder kan worden geholpen door een loopbaanbegeleidingscentrum.

ACV-vakbondsafgevaardigde

Je rechtstreekse contactpersoon op je werkplek is de vakbondsafgevaardigde ('de delegee' of militant) van de beroepscentrale die in jouw sector actief is. Je kan terecht bij de afgevaardigde voor vragen of problemen die specifiek zijn voor je onderneming of sector. En natuurlijk waakt hij/zij erover dat binnen je onderneming alles volgens de spelregels verloopt.

Interesse, nood aan loopbaanadvies? 

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.