Het hoe en waarom van dienstencheques

Dienstencheques
Wat zijn dienstencheques? Hoe gebruik je ze? En waar moet je opletten als werknemer voor een dienstenchequebedrijf?
In het kader van de zesde staatshervorming werd het toegewezen aan de Gewesten. Zolang de Gewesten het systeem als dusdanig bewaren, verandert er niets aan het contractueel statuut van de werknemers, dat geregeld blijft op federaal niveau.

Hoe werkt het systeem van dienstencheques voor de gebruiker?

De gebruiker van de dienst sluit een overeenkomst af met de onderneming voor dienstencheques. Hij betaalt voor de dienstverlening met cheques die hij aankoopt bij het uitgiftebedrijf van de dienstencheques (momenteel Sodexo). 
De onderneming krijgt voor elke dienstencheque een ‘terugbetalingswaarde’. Deze bedraagt momenteel 22,04 euro en wordt betaald door het Gewest. Dat moet zowel de loonkost als de werkingskosten van het dienstenchequebedrijf dekken. 

Waar moet de gebruiker van de dienstencheques op letten?

De cheque heeft een uniforme waarde die bij wet werd vastgelegd. Vanaf 1 januari 2014 bedraagt de aankoop van een dienstencheque van 9 euro voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques en 10 euro voor de volgende 100 dienstencheques. Per kalenderjaar is het aantal dienstencheques per gebruiker beperkt tot 500 stuks.
Dit aantal zal beperkt worden tot 1000 dienstencheques per gezin (800 dienstencheques aan 9 euro en 200 dienstencheques aan 10 euro). Ieder lid van het gezin kan slechts 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot € 1.400 per persoon en per jaar.

Hoe zit het met de dienstencheque-werknemer?

De werknemer is via een arbeidsovereenkomst verbonden aan de onderneming voor dienstencheques. Een dienstenchequebedrijf is een  bedrijf als een ander. Dat betekent dat je als werknemer valt onder de spelregels van het arbeidsrecht. Er geldt geen bijzondere voorwaarde (inschrijving als werkzoekende, werkloosheid enz.) voor een aanwerving in het kader van de dienstencheques. 
  • Het ACV heeft een werking rond dienstencheque/PWA-werknemers o.a. via de uitgave van een jaarlijkse dienstencheque-PWA krant (pdf-bestand).
  • Werk je voor een dienstenchequebedrijf? Dan is het handige ACV- foldertje ‘Werken met dienstencheques’ iets voor jou. Daarin worden de meest voorkomende vragen kort beantwoord, bijvoorbeeld rond je loon, ziekte en verlof (pdf-bestand)
  • Vragen? Surf naar de site van ACV-Voeding en Diensten  

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.