Meer werken dan de maximale arbeidsduur?

Contract- arbeidsduur - Plus minus conto
Het Plus Minus Conto is een systeem dat variaties toelaat in het uurrooster. Het wordt bijvoorbeeld toegepast in de auto-industrie.

  Wat is het Plus Minus Conto?

  De wet laat toe dat in de sector van bijvoorbeeld de auto-industrie afgeweken wordt van de wettelijke grenzen van de arbeidsduur. De bedoeling van het Plus Minus Conto is variatie toe te laten in het uurrooster op basis van cyclische fluctuaties in de productie. 
  Het ingevoerde stelsel moet binnen de grenzen van 10 uren per dag en 48 uren per week blijven.
  Om dit systeem te kunnen invoeren, moeten de motieven erkend worden door de federale minister van werk op unanieme vraag van het paritair comité en na unaniem advies van de nationale arbeidsraad (NAR). Nadien volgt een sector- en bedrijfsCAO.

  Meer info voor leden

  Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • De arbeidsduur bij voltijdse arbeid (Fiche 1, deel F betreft het Plus Minus Conto)
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!