Wat moet je doen als je je job verliest?

Als je aanstelling als tijdelijk personeelslid eindigt, moet er worden gecheckt of je recht hebt op werkloosheidsuitkeringen. Om recht te hebben op een uitkering moet je een tijd gewerkt hebben onder het RSZ-stelsel. De duurtijd hangt af van je leeftijd.
Als je onvrijwillig werkloos wordt, moet je je binnen de acht dagen bij de VDAB inschrijven als werkzoekende. Je krijgt bij het einde van de tijdelijke aanstelling van de directeur het formulier C4 Onderwijs. 
Als je onvrijwillig deeltijds werkloos wordt, kan je in aanmerking komen voor aanvullende werkloosheidsuitkering. Hiervoor moet je de formulieren C131a en b- onderwijs vragen aan de werkgever.

ACV helpt je verder

De werkloosheidsreglementering is een heus kluwen en de vertaling naar onderwijs maakt het nog ingewikkelder. Ben je lid van het ACV? Dan raden we je aan om contact op te nemen met een ACV-dienstencentrum. Zij helpen leden verder met de opmaak en opvolging van een werkloosheidsdossier. Nog geen lid? Dan kan je ter plekke lid worden.
Vast benoemde personeelsleden die hun opdracht verliezen, worden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Hier geldt een andere regelgeving. In dit geval neem je best contact op met een onderwijscentrale van het ACV die de belangen behartigt van jouw personeelsgroep.

Meer info van je vakbond?