Hoera vakantie

Er is een specifieke vakantieregeling voor personeelsleden in het onderwijs.
Enkele korte afspraken voor personeelsleden in het leerplichtonderwijs. 
Deze afspraken zijn dus niet van toepassing voor het volwassenenonderwijs, hoger onderwijs, CLB…: 
  • In principe zijn de vakantiedagen van de leerlingen ook die van de personeelsleden.
  • Een vakantieperiode wordt betaald als:
    - deze in de periode van aanstelling valt
    - je een aanstelling had tot voor een korte vakantie én een aanstelling begint onmiddellijk ná die korte vakantie (uitgezonderd de zomervakantie)
  • Tijdelijke personeelsleden hebben doorgaans een contract dat eindigt op 30 juni. Omdat zij niet in dienst zijn in juli en augustus, hebben zij geen recht op salaris tijdens de zomervakantie. Ze ontvangen dan wel een uitgestelde bezoldiging berekend pro rata de geleverde prestaties tijdens het voorbije schooljaar eventueel aangevuld met werkloosheidsuitkering. Enkel administratief personeel kan aangesteld blijven tijdens de zomervakantie en bijgevolg ook salaris ontvangen in dat geval.
  • Buiten de schoolvakanties kan je geen vakantiedagen nemen. Als je dat toch nodig hebt door een gebeurtenis in je gezin of familie, dan kan je omstandigheidsverlof of verlof wegens overmacht aanvragen.
  • Onder bepaalde voorwaarden kan je ook gebruik maken van een van de verlofstelsels.

Meer info van je vakbond?