De aanwerving

Het  begrip ‘openbaar ambt’ verwijst naar een omvangrijk en heterogeen geheel van functies bij de overheid.
De aanwerving in het openbaar ambt is afhankelijk van de overheidsinstelling die de functie uitschrijft.

Solliciteren bij de federale overheid, gewesten en gemeenschappen

Het belangrijkste selectiebureau van de overheid is Selor. Selor rekruteert statutaire medewerkers voor de diensten van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen. Op Selor  vind je informatie over de verschillende overheden en de loopbaanmogelijkheden. Regelmatig publiceert Selor werkaanbiedingen op de site.  De functies hangen samen met het kwalificatieniveau. 

Welke kwalificatieniveaus zijn er? 

  • niveau A (universitair of hoger onderwijs lange type): coördinatie-, conceptueel en studiewerk
  • niveau B (hoger onderwijs korte type): specialisatietaken 
  • niveau C (hoger secundair onderwijs): logistieke taken, administratieve ondersteuning en controleactiviteiten 
  • niveau D (lager secundair onderwijs of geen diploma): logistieke ondersteuning en uitvoerende taken 

Hoe worden sollicitanten aangeworven?

  • De kandidaten leggen testen af (abstract redeneervermogen, situationele beoordelingstest,  postbakoefening, …). Meestal is er ook een interview. 
  • Op grond van de testresultaten rangschikt Selor de kandidaten. Wie bovenaan de lijst staat, komt het eerst in aanmerking voor de functie. De lijst wordt ook gebruikt als wervingsreserve en blijft meestal twee jaar geldig. De ambtenaar wordt definitief benoemd als hij slaagt voor een stage waarvan de duur varieert (1 jaar of 6 maanden). 

En de contractuelen? 

Om contractuele medewerkers aan te werven, kijken de federale overheidsdiensten eerst in de CV-gegevensbank van Selor. Als zij onvoldoende of geen geschikte kandidaten vinden,  kunnen zij hun vacature rechtstreeks bekendmaken, zonder een beroep te doen op Selor. 
Kijk daarom regelmatig op de site van de overheidsdiensten als je op zoekt bent naar een job. Voor contractuele functies is de selectieprocedure eenvoudiger. De geselecteerde kandidaten hoeven geen stage te lopen.

Solliciteren bij andere overheidsdiensten

Op de volgende sites vind je ook informatie over overheidsdiensten die niet noodzakelijk een beroep doen op Selor: Je kan ook informatie inwinnen bij de gewestelijke werkgelegenheidsdiensten. In Vlaanderen is dat de VDAB, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Actiris, in Wallonië Forem en in de Duitstalige Gemeenschap het Arbeitsamt. Deze diensten kunnen je helpen om een baan te vinden in een plaatselijke of gewestelijke overheidsdienst (gemeente, gezondheidszorg, …).

Meer info bij ACV-Openbare Diensten

De wetgeving voor werknemers werkzaam bij de overheid is zeer specifiek en complex. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we dan ook graag naar de betrokken website van de ACV-centrale openbare diensten.