Vakantie

Hieronder vind je de voornaamste reglementaire bepalingen die enkel betrekking hebben op het jaarlijks verlof voor de federale organisaties. Deze lijst is dus niet volledig. We raden je aan om voor meer details en informatie de website van ACV Openbare Diensten te consulteren. 
Deze info (bron: Fedweb) heeft voornamelijk betrekking op werknemers bij de federale overheid. Gedetailleerde informatie  over de andere sectoren vind je op de site van ACV Openbare Diensten. 

Federale afspraken: jaarlijks verlof

De contractuelen hebben recht op jaarlijks verlof en verlof wegens feestdagen:
 • - 45 jaar: 26 dagen
 • 45 tot 49 jaar: 27 dagen
 • 50 tot 54 jaar: 28 dagen 
 • 55 tot 59 jaar: 29 dagen
 • 60 tot 61: 30 dagen 
 • 62 jaar: 31 dagen 
 • 63 jaar: 32 dagen 
 • 64 tot 65 jaar: 33 dagen 
(Bereikte leeftijd in de loop van het jaar) 
Het verlof kan worden uitgesteld naar het volgende jaar. Het is geldig voor maximum één jaar.

Federale afspraken: wettelijke feestdagen

Wettelijke feestdagen en daarmee gelijkgestelde dagen:
 • Nieuwjaar
 • paasmaandag
 • 1 mei
 • Hemelvaart
 • pinkstermaandag
 • 21 juli
 • 15 augustus
 • 1 november
 • 2 november
 • 11 november
 • 15 november
 • 25 december
 • 26 december

Meer info bij ACV-Openbare Diensten

Deze info (bron: Fedweb) heeft voornamelijk betrekking op werknemers bij de federale overheid. Gedetailleerde informatie  over de andere sectoren vind je op de site van ACV Openbare Diensten.