Loopbaanonderbreking

Hieronder vind je de voornaamste reglementaire bepalingen rond loopbaanonderbreking die gelden voor werknemers werkzaam voor de federale organisaties. Deze lijst is dus niet volledig. We raden je aan om voor meer details en informatie de website van ACV Openbare Diensten te consulteren. 
Deze info (bron: Fedweb) heeft voornamelijk betrekking op werknemers bij de federale overheid. Gedetailleerde informatie  over de andere sectoren vind je op de site van ACV Openbare Diensten. 
Als federaal personeelslid kan je je loopbaan onderbreken. Je neemt dan een "gewone" loopbaanonderbreking. Daarbovenop bestaat de mogelijkheid om een loopbaanonderbreking te nemen om een zwaar ziek gezins- of familielid te verzorgen, naar aanleiding van een geboorte, adoptie of plaatsing (ouderschap) en voor palliatieve verzorging. 
We onderscheiden vijf typen:
  • Voltijdse loopbaanonderbreking (gewoon stelsel) 
  • Deeltijdse loopbaanonderbreking (gewoon stelsel)
  • Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (voltijds of deeltijds) 
  • Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (voltijds of deeltijds) 
  • Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen (voltijds of deeltijds) 
Je hebt recht op alle verschillende vormen van loopbaanonderbreking die op jou van toepassing zijn. De verschillende vormen kunnen op elkaar volgen op voorwaarde dat de aanvraagtermijnen gerespecteerd worden. 
Daarnaast zijn er enkele andere manieren om je carrière tijdelijk of permanent op een lager pitje te zetten. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een vierdagenweek of, als je pensioen in zicht komt, deeltijds werken vanaf 55 of 50. Om persoonlijke redenen kan je ook je prestaties verminderen of langdurig afwezig zijn.

Meer info bij ACV-Openbare Diensten

Deze info (bron: Fedweb) heeft voornamelijk betrekking op werknemers bij de federale overheid. Gedetailleerde informatie  over de andere sectoren vind je op de site van ACV Openbare Diensten.