Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval kan verschillende vormen aannemen. Je kan een arbeidsongeval krijgen op het werk, tijdens het woon-werkverkeer of thuis (als je thuis- of telewerkt). Wat zijn de afspraken?
Deze info (bron: Fedweb) heeft voornamelijk betrekking op werknemers bij de federale overheid. Gedetailleerde informatie  over de andere sectoren vind je op de site van ACV Openbare Diensten. 

Wat moet je doen als je slachtoffer van een arbeidsongeval wordt?

Je moet altijd aangifte doen. Vul 2 exemplaren van het standaardformulier ‘aangifte van ongeval – Model A ’ in. 
Model A bevat administratieve gegevens en de details over je ongeval. Als je meer dan één dag afwezig bent door je arbeidsongeval, moet je ook in 2 exemplaren de ‘aangifte van ongeval – Model B'  invullen. Dat medisch attest moet de dokter die je letsel vaststelt, invullen. 
Deze documenten bezorg je aan de personeelsdienst (of de verantwoordelijke ambtenaar in je organisatie), dus niet rechtstreeks aan Medex. Je personeelsdienst stuurt je aangifte naar de dienst arbeidsongevallen van Medex. 
Niet Medex maar uitsluitend je werkgever beslist of het ongeval erkend wordt als arbeidsongeval. Medex bepaalt of je letsel een gevolg is van je arbeidsongeval en beslist over eventuele arbeidsongeschiktheid. Als je letsel erkend wordt, worden je medische kosten terugbetaald.

Hoe zit het met de controles?

Bij een arbeidsongeval kan je controle van de controlearts krijgen. 
Meer info vind je op de portaalsite voor federaal personeel: Fedweb

Waarom moet je altijd aangifte doen?

Doe altijd aangifte als je een arbeidsongeval hebt, zelfs al lijkt het niet ernstig of ondervind je er geen enkele hinder van:
  • misschien draag je er nadien wel gevolgen van, bijvoorbeeld een latere inwendige bloeding na een val.
  • misschien heeft een collega in de toekomst hetzelfde of een gelijkaardig ongeval, eventueel wel met ernstige gevolgen. Als je aangifte doet, stelt de preventieadviseur een arbeidsongevallensteekkaart op en analyseert hij het ongeval. Op basis van die analyse kan hij gepaste preventiemaatregelen voorstellen om terugkerende ongevallen te vermijden.

Meer info bij ACV-Openbare Diensten

Deze info (bron: Fedweb) heeft voornamelijk betrekking op werknemers bij de federale overheid. Gedetailleerde informatie  over de andere sectoren vind je op de site van ACV Openbare Diensten.