Wat is tijdkrediet?

Minder werken: tijdkrediet en loopbaanonderbreking
Als werknemer kan je tijdskrediet opnemen om je beroepsloopbaan te onderbreken of om je arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen. Je hebt dan recht op een uitkering, tenminste als je tijdskrediet opneemt met motief. Doel van het stelsel is een betere combinatie werk en gezin.
De saneringsmaatregelen van de regering Michel hebben het stelsel met ingang van 1 januari 2015 grondig dooreengeschud. De nieuwe regeling voorziet geen uitkeringen meer voor tijdskrediet zonder motief. Tijdskrediet van 36 of 48 maanden met motief (familiale motieven of volgen van een opleiding) geeft nog wel recht op RVA-uitkeringen. De aanvangsleeftijd voor landingsbanen met RVA-uitkering werd opgetrokken tot 60 jaar, met nog uitzonderingen mogelijk vanaf 55 jaar.

Wat gebeurt er met aanvragen om verlengingen vanaf 1 januari 2015?

Om de continuïteit te verzekeren tussen de nieuwe en de oude regels werd in overgangsmaatregelen voorzien. De belangrijkste regel is dat aanvragen om een ononderbroken verlenging van een op 31 december 2014 lopende periode van tijdskrediet of landingsbaan nog onder de oude regels vallen. In die gevallen blijft dus tijdskrediet zonder motief of een landingsbaan onder 60 jaar met een uitkering mogelijk.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdskrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!