Tijdkrediet: aanvraagprocedure

Minder werken - tijdkrediet - met of zonder motief
Welke procedure moet ik volgen om tijdskrediet te kunnen nemen? Wanneer moet ik de aanvraag indienen? Wat moet er in de aanvraag staan? Het ACV informeert je.


OPGELET: onze pagina's over tijdskrediet worden momenteel herzien

We zijn bezig met de herziening van de webpagina's over tijdskrediet. 
De Nationale Arbeidsraad sloot in december 2016 een nieuwe cao die het tijdkrediet met motief uitbreidt naar 51 maanden. Het tijdkrediet zonder motief werd afgeschaft. Daarnaast bevatte het akkoord een reeks andere verbeteringen aan het tijdkrediet en het ouderschapsverlof.
Voorlopig vindt je op deze website nog de uitleg van de regels zoals ze golden tot en met 31 maart 2017. 

Welke procedure moet ik volgen om tijdkrediet te kunnen opnemen?

Je dient een schriftelijke aanvraag in bij je werkgever. Dit doe je best per aangetekende post of door een ontvangstbewijs te laten tekenen. Het gebruik van elektronische briefwisseling is niet aan te raden.

Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

Je moet de aanvraag indienen:
  • 3 maanden vooraf indien de onderneming meer dan 20 werknemers tewerkstelt.
  • 6 maanden vooraf indien de onderneming 20 of minder werknemers tewerkstelt.

Wat moet er in de aanvraag staan?

De aanvraag moet de gewenste formule, de duur en de begindatum vermelden. De redenen waarom je tijdskrediet wenst te nemen, zijn belangrijk bij de door de onderneming ingestelde prioriteitsregeling (zie organisatorische regels). Bij de aanvraag moet je een RVA-attest voegen dat de reeds genomen periodes tijdskrediet opgeeft.

Hoe vraag ik de uitkering aan?

Na met je werkgever een tijdskrediet te hebben afgesproken, moet je een uitkeringsaanvraag indienen bij de RVA. Je gebruikt daartoe het formulier C61. Dit kan je krijgen in de ACV-dienstencentra of downloaden op de website van de RVA. Jijzelf en je werkgever moeten het formulier invullen en ondertekenen. Daarna verstuur je het aangetekend naar het gewestelijk werkloosheidsbureau, ten vroegste zes maanden vóór de begindatum van het tijdkrediet en uiterlijk twee maanden na de begindatum. Als het tijdskrediet over verschillende jaren is gespreid, dient de uitkeringsaanvraag elk jaar hernieuwd.
Let op. Vanaf 1 januari 2015 is er nog enkel recht op een RVA-vergoeding bij tijdskrediet met motief. Bovendien wordt, over je hele loopbaan, maximum 4 jaar tijdskrediet vergoed. Alle voorgaande vergoede periodes tijdkrediet of loopbaanonderbreking (ook die van vóór 2015) worden in mindering gebracht. Het maakt geen verschil of dit tijdskrediet met of zonder motief was en of je dit voltijds, halftijds of in 1/5e loopbaanvermindering opnam. Uitzondering: er wordt geen rekening gehouden met de zogenaamde thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorgen of bijstand aan zwaar ziek persoon).

Overgangsmaatregelen

Deze beperkingen gelden in principe voor nieuwe aanvragen tijdkrediet vanaf 1 januari 2015. Uitzondering: Voor de ‘lopende’ aanvragen of aanvragen om ‘verlenging’ blijven de oude regels van toepassing.
Lopende aanvragen = aanvragen die gelijktijdig voldoen aan alle volgende voorwaarden:
  • Het tijdskrediet gaat in voor 01.07.2015
  • De schriftelijke aanvraag bij de werkgever gebeurde voor 01.01.2015
  • De volledige aanvraag wordt bij de RVA ingediend voor 01.04.2015
Aanvraag om verlenging = aanvragen die gelijktijdig voldoen aan alle volgende voorwaarden:
  • Een ononderbroken verlenging
  • Onder dezelfde vorm
  • Van een op 31.12.2014 lopende periode van onderbrekingsuitkeringen

Wie kan me helpen met de aanvraag?

De vakbondsafgevaardigde in je bedrijf en/of de dienstencentra van het ACV kunnen je helpen bij het indienen van de aanvraag. Aarzel niet ze te contacteren.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdskrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!